160824. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés az oldalmeredekség növelésére két vagy több induktív elem közötti áram-átkapcsolás esetén

MAGTAR NÉPKÖZTARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIII. 07. (ZE—338) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. VIII. 28. (WP 21 al/142 155) Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 1973. XI. 30. 160824 Nemzetközi osztályozás: H 03 k 5/12 Feltaláló: Kutschbach Ernst oki. mérnök, Karl-Marx-Stadt, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Zentronik, Erfurt/Sömmerda, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolási elrendezés az oldalmeredekség növelésére két vagy több induktív elem közötti áram-átkapcsolás esetén í A találmány tárgya kapcsolási elrendezés az oldalmeredekség növelésére olyan esetben, ami­kor vezérelt tranzisztorok felváltva két vagy több induktív elembe áramot kapcsolnak. Ismeretes az induktív elemet tartalmazó áram- 5 köröknek az a hátránya, hogy a bennük folyó áram a bekapcsolás után csak egy bizonyos idő múlva éri el teljes értékét. A kikapcsoláskor vi­szont olyan feszültségek ébrednek, amelyek nem engedik az áramot azonnal megszűnni. 10 A WD—AS 1 285 526 (21 al—-36/04) számú sza­badalmi leírásban már közöltek egy oldalmere­dekség növelését célzó kapcsolást induktív elem­be történő áram-bekapcsolás esetére. Ennél a ha- 15 tásos induktív elemmel párhuzamosan kötöttek két azonos soros induktív elemet és ezeknek közös pontját a tápfeszültséghez vezették. A két járulékos induktív elem szerepe itt csupán az, hogy az áramirány változásakor a hatásos in- 20 duktív elem feszültségét tovább növelje. A találmány értelmében egy olyan kapcsolást kívántunk összeállítani, amelynél az egyik hatá­sos induktív elem áramának kikapcsolásakor indukált feszültség sietteti az ugyanakkor be- 25 kapcsolt másik hatásos induktív elem áramának kifejlődését. A találmány szerinti megoldásban a tranzisz­torok kollektor-áramkörében, az induktív elem és a korlátozó ellenállás között sorosan dióda 30 van kapcsolva, továbbá az induktív elem kollek­toroldali kapcsa további diódán keresztül a so­ron következő induktív elem és a soros dióda közös bemenetére csatlakozik, és az említett to­vábbi dióda katódja a közös bemenethez, anód­ja pedig az induktív elem kollektoroldali kap­csához van kötve. A találmány szerint továbbá az induktív ele­mek elé kötött diódák Zener-diódák lehetnek és az induktív elemmel sorba kötött diódát ohmos ellenállás hidalhatja át. Kettőnél több induktív elem esetén az induktív elem kollektoroldálí kapcsát a sorendben következő induktív elem bemenetével további diódák köthetik össze, me­lyek anódja az említett kollektoroldali kapcsok­hoz csatlakozik. Más változatnál dióda-összeköt­tetés van mindegyik induktív elem kollektorol­dali kapcsa és az összes többi induktív elem dió­da-oldali kapcsa között. A találmány szerinti megoldást a következő kiviteli példa alapján lehet közelebbről megma­gyarázni. Az 1. ábra szemlélteti a találmány szerinti alapkapcsolást. Ennél a TI és T2 tranzisztorok az Ll és L2 induktív elemeket felváltva kapcsolják az egyenfeszültségforrásra a közös R korlátozó ellenálláson és a Dl és D2 diódákon keresztül. Az 1 és 2 vezetékek valamint a velük sorban fekvő D12 és D21 diódák az Ll és L2 induktív elemek kollektoroldali bl és b2 végeit a megfe-160824

Next

/
Thumbnails
Contents