160822. lajstromszámú szabadalom • Vízszintes, hidraulikus sajtó lyukasztótüskével, üreges profilvasak, különösen csövek sajtolás útján történő előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAIi SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 12. (ZA—311) 160822 Lengyelországi elsőbbsége: 1968. IX. 12. (P 129.011) Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. XI. 30. Nemzetközi osztályozás: B 21 j 1/04; 9/04 * MRflrtáf \ Feltalálók: Snarski Piotr oki. mérnök, Sosnowiec, Czajkowski Boleslaw mérnök, Chorzów, Madry Jan oki. mérnök, Chorzów, Kania Antoni oki. mérnök, Tarnowskie-Gory, Brol Rudolf mérnök, Chorzów, Lengyelország Tulajdonos: Zaklady Mechaniczne Premyslu Metali Niezelaznych „ZAMET" Przedsiebiorstwo Panstwowe, Strzybnica, Lengyelország Vízszintes, hidraulikus sajtó lyukasztótüskével, üreges profiívasak, különösen csövek sajtolás útján történő előállítására A találmány hidraulikus vízszintes sajtó üre­ges profilsavak, különösen nem vas fémekből le­vő csövek sajtolás útján történő előállítására, melyben két oldalról működtetett dugattyú van elrendezve, melynek dugattyúrúdja a sajtó felső plunger-részébe nyúlik és a dugattyú lyukasz­tótüskét mozgat. Csöveknek lyukasztótüske révén történő elő­állítására szolgáló ismert berendezésekben a lyu­kasztótüske a befogadóperselyben elrendezett öntvénytömbben levő furat átlyukasztására szol­gál, és a befogadóperselyhez képest központo­sán elrendezett fődugattyúhoz csatlakozó, egy ol­dalról működtetett plungerrel van összekötve. Az ismert sajtókban a plungerrel összekapcsolt lyukasztó kamráját képező furatba a nyomást létesítő folyadék a szivattyúról olyan vezetéken keresztül áramlik, mely a sajtó főhengerének és fődugattyújának aljában koaxiálisán, összecsuk­ható teleszkóp-cső formában van kiképezve. A nyomást létesítő folyadéknak a kamrába ilyen módon történő áramoltatása —, mely kam­rában a lyukasztóval összekapcsolt plunger van elrendezve —, azonban igen komplikállt és a szer­kezet megbízható, tartós kötést nem biztosít. A teleszkópszerű csőnek egy része, amely a prés f »hengeréből kinyúlik, jelentősen megnöve­li az egész sajtó méreteit. Ezen túlmenően, azon­ban tekintettel arra. hogy a lyukasztóval össze­kapcsolt plunger egyirányban fejti ki hatását, a lyukasztónak visszafelé történő haladását két darab, járulékos, hidraulikus szervomotor toló­munkája eredményéként kapjuk meg; ezek a 5 szervomotorok a sajtó állványszerkezetébe van­nak beépítve. A sajtó állványszerkezete kereszt­tartók révén vannak a lyukasztótüskével össze­kapcsolva. Ez a két, járulékos szervomotor teszi a sajtót költségessé,- ezenkívül pedig a külső mé-10 reteket is jelentősen megnöveli. Ismertek továbbá csöveknek sajtolás útján történő előállítására alkalmas olyan hidraulikus sajtók is. melyeknek olyan lyukásztótüskéjük van, amelyet a sajtó főplungerében levő henge-15 res kamrában két oldalról működtetett dugattyú­rúdra szerelt dugattyú mozgat. Azok a vezetékek pedig, amelyek a nyomást létesítő folyadékot ezekhez a kamrákhoz veze-20 tik, vagy összecsukható teleszkóp-szerű csövek alakjában — melyek a sajtó főplungerének és főhengerének alján vannak elhelyezve — vagy pedig rugalmas vezetékek formájában vannak: kialakítva, melyek lehetővé teszik a főplunger 25 elmozdítását. A nyomást létesítő folyadék vezérlésere szol­gáló ilyen vezeték azonban nem tud nagy nyo­mást elviselni, tehát a nyomó tüskéhez sem lehet 30 nagy nyomást közvetítem: • 160822

Next

/
Thumbnails
Contents