160802. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-(5-nitro-2-furil)-5-(aminoalkoxi)-pirimidinek előállítására

MAGYAR SZABADALMI 160802 NÉPKÖZTAKSASÁG LEÍRÁS Ä Bejelentés napja: 1970. VII. 17. (SCHE—286) Nemzetközi osztályozás-C 07 d 99/04; C 07 d 51/38; C 07 d 5/30 ipgp Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. VII, 19. (P 19 37 629.5) -ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Kö&ététél napja: 1971. XII. 27. Megjelent: 1'973. XI. 30. 4 Feltalálók: Dr. Gutsche Klaus vegyész, Dr. Albrecht Rudolf vegyész, Dr. Kessler Hans-Joachim mikrobiológus, Dr. Schröder Eberhard vegyész, Nyugat-Berlin Tulajdonos: Schering Aktiengesellschaft, Nyugat-Berlin és Bergkamen, utóbbi a Német Szövetségi Köztársaságban Eljárás 2-(5-nitro-2-furH)-5-(aimiiioalkox?)-pirimidinek előállítására A 716 946 szintű belga szabadalmi leírásban többek között; az A általános képletnek meg­felelő típusú vegyületeket ismertetnek, ahol R szubsztituens például 1—45 szénatomos älkoxi­gyököt jelent. Ezek a vegyületek hatékonyak 5 baktériumok és Triehomonádók ellen. Azt találtuk, hogy hasonló szerkezetű ve­gyületeknél a fentiek értékesebb gyógyászati tulajdöíiságűak, mivel azonkívül, hogy a Tri- to chWíioaas vagináiig ellett azonos mértékű akti­vitással rendelkeznek, még jó hatást fejtenék M a Candida albicans ellen is. A találmány tárgyát képező vegyületeket az I általános képlettel jellemezzük, amely kép- 15 létben R szubsztituens az alkil-csoportokban 1—5 szénatamos dialküamino-csoport, pittoli­dino-, piperidino-, hexaimetilénimino-, piperazi­no- vagy morfolino^-csoport, amelyek alkil*-, hidroxil-, aciloxi-, acil-, hidroxialkil- vagy acil- 20 oxialkil-csoportokkal helyettesítve lehetnek és az alkil- és/Vagy acilgyökök mindenkor 1—5 szénatomot tartalmaanak, emellett lehetséges a ciklusos bázis —CH2—CHí-csoporttal való át­hidalása. A vegyületek közé tartoznak a fizta- 25 lögiailag elfogadható savakkal képezett sók, vagy a megfelelő kvaterner ammőniumvegyü­letek sói is. Fiziológiailag elfogadható savak­ként például a (következők jönnek számításba: sósav, kénsav, foszforsav, ecetsav, propiortsav, ae tejsav, borostyánkősav, borkősav, citromsav, benzoesav, szaíicilsav, nikoíinsav és heptaglu­konsav. A sóképzés úgy is történhet, hogy a tercier amint alkilhalogsniddel, diaikilszulfáttal vagy alkilszulfonáttal kvaterner sóvá alakítjuk át. Az új vegyületek előállítása, azzal jellemez­hető, hogy valamely II általános képletű álta­lános vegyületet — amely képletben R' szubsz­tituens jelentése 1—5 szénatomot tartalmazó alkilcsoportokból álló dialkilamino-, pirrolidi­no-, piperidino-, hexanletilenimi.no-, piperaziino­vagy morfolino-csoport, amely adott esetben 1—5 szénatomot tartalmazó alkil- és/vagy acil­-gyökökből (álló alkil-, aciloxi-, acil- vagy adloxi-alMl-esöpartokkal helyettesítve, és a cik­lusos bázis —CH2—CH2-csoporttal áthidalva le­het — nítrálunk, végül az adott esetben jelen­levő észtercsoportokat atészterezzük vagy el­száppattosítjuk, adott esetben a szabad báziso­kat fiziológiailag elfogadható savakkal sókká, a sókat pedig a szabad bázisokká átalakítjuk, vagy adott esetben a szabad bázisokat kvater­nerizäljuk. A kiimdulóvegyületek előállítását úgy végez­zük, hogy a 716 946 számú belga szabadalom szerint előállított B képletü vegyületet például p-toluolszulfonsavas észterrel reakcióképes ész­terszármazékká alakítjuk át, vagy a mär előbb 160802

Next

/
Thumbnails
Contents