160715. lajstromszámú szabadalom • Pirimidin- származékokat tartalmazó kártevőírtószerek és eljárás a hatóanyag előállítására

SZABADAIMI 160715 MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Ál Bejelentés napja: 1969. X. 15. (IE—388) Nemzetközi osztályozás: A ©1 n 9/20; C 07 d 51/38, 42 IggjF Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1968. X. 29. (51 274/68) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 19"71. X. 15. Megjelent: 1973. X. 31. •> .. i ét Feltalálók: Ghosh Ranajit, Wokingham, Berkshire, Bishop Nigel Douglas, Wokingham, Berkshire, Bullock Derek John William, Marlow, Buckinghamshire, Nagy-Britannia Tulajdonos: Imperial Chemical Industries Limited cég, London, Nagy-Britannia Pirimidin-származékokat tartalmazó kártevőirtószerek és eljárás a hatóanyag előállítására Találmányunk új pirimidin-származékokat tartalmazó kártevőirtószerekre, valamint e ve­gyületek előállítására vonatkozik. Az 1.082.285 sz. brit szabadalomban a pirimi­din-gyűrű 2-helyzetében kis szénatomszámú al­kiltio-csoportot tartalmazó pirimidin-származé­kok kerültek ismertetésre, melyek a DDT in­szekticid hatását szinergizálják. E vegyületek hátránya, hogy önmagukban számos kártevő ellen nem rendelkeznek megfelelő hatékonyság­gal. A találmányunk tárgyát képező eljárással elő­állítható és a kártevőirtószerek hatóanyagként felhasznált új pirimidin-származékok az (I) ál­talános képletnek felelnek meg (mely képlet­ben Rt, R 2 és R3 jelentése kis szénatomszámú, 1—4 szénatomos alkil-csoport; R4 és R5 jelentése hidrogénatom, kis szénatomszámú, 1—6 szén­atomos alkil-csoport, vagy kis szénatomszámú. 2—4 szénatomos cianoalkil-csoport; vagy R4 és R5 együtt 3—5 szénatomos alkilén-csoportot ké­pezhetnek; R jelentése hidrogénatom, kis szén­atomszámú 1—3 szénatomos alku-csoport, vagy 1—3 szénatomos kis szénatomszámú alkilamino­-csoport). Előnyösek a (II) általános képletű pirimídin­-származékok (mely képletben R3 jelentése me­til-, etil- vagy propil-csoport; R4 jelentése hid­rogénatom vagy metil-csoport; R5 jelentése hid­rogénatom, 1—4 szénatomos alkil-csoport vagy cianoetil-csoport, vagy R4 és R5 együtt tetra­metilén-csoportot képeznek; R jelentése hidro­génatom, metil- vagy metílamino-csoport). Az (I) képletű pirimidin-származékok külö­nösen előnyös képviselőit az alábbi 1. táblázat­ban foglaljuk össze. 10 15 2Í> 30 1. táblázat Vegyület Szerkezeti Fizikai állandók száma képlet Olvadáspont, °C 1. (III) 80—82 2. <rv) 58—60 3. (V) 85 4. (VI) 61—62 5. {VII) 60 6. (VIII) £5 7. (IX) halványsárga olaj 8. (X) 106 A leírásban a pirimidin-gyűrű számozását a (XI) ábrán feltüntetett módon végezzük el. Megjegyezzük, hogy a 4- és 6-helyzet egy­mással egyenértékű. Az (I) képletű vegyületeket a megfelelő 2r -amino-pirimidinil-karbamátok acilezésével ál-160715

Next

/
Thumbnails
Contents