160683. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminium elektrolizáló kádak szénanód elektródjának előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. III. 14. (FE—812) Módosítási elsőbbség napja: 1970. VI. 02. Közzététel napja: 1972. I. 12. Megjelent: 197& XII. 31. 160683 Nemzetközi osztályozás: B 01 k 3/08; C 04 b 35/52 <«. Feltalálók: Szvoboda Rem Valentinovics kohómérnök, Leningrád, Szovjetunió, Vedernikov German Fedorovics kohómérnök, Leningrád, Szovjetunió, Amelykovics Dmitrij Ivanovics vegyészmérnök, Leningrád, Szovjetunió, Dr. Balázs Endre kohómérnök, Budapest, Dr. Mosóczi Ferenc vegyész­mérnök, Budapest, Abaffy Károly vegyészmérnök, Várpalota Tulajdonos: Fémipari Kutató Intézet, 50%, Budapest és VAMI össz-szövet­ségi Alumínium-Magnézium és Elektródaipari Tudományos Ku­tató és Tervező Intézet, 50%, Leningrád, Szovjetunió . Eljárás alumínium elektrolizáló kádak szénanód elektródájának előállítására A találmány tárgya az alumíniumkoliászatban használt anód elektródok gyártásánál alumí­niumfluorid adalék alkalmazására. Jelenleg az alumínium elektrolizáló kádakhoz szükséges anódmassza szurokkoksz és petrol- 5 koksz, valamint feketeszénszurok keverékéből, vagy kokszok és kis hamutartalmú szénanyagok feketeszénszurokbal alkotott keverékéből áll. Az így nyert anód, vagy elektróda massza to- 10 vábbi feldolgozása kétféleképpen történhet. Az egyik módon az anódmasszát az ún. Sőderberg­féle aluimíniumkobászati kemence anódok köpe­nyeibe adagolják, ahol az alumínium elektrolízis során, főleg a kemencén áthaladó áram hőhatása I & következtében a kötőanyag kiég, kokszosodik és így alakul ki magában a kemencében, majd használódik folyamatosan el ugyanott a szilárd elektróda. A másik módon az anódmasszát pré­seken nyers elektróda tömbökbe formálják, me- 20 lyeket ezután az elektróda üzemben — a kötő­anyagot így kokszosítva — szilárd anódelektró­da testekké égetnek. Ezen elektróda testeket használják majd fel az ún. blokkanódás, vagy égetett anódás kádak anódeiektródáiként. Az 25 alumínium elektrolizáló kádak masszából kiala­kult anódjainak egyik alapvető hiányossága, hogy elektrokémiai oxidálásuk egyenlőtlen, amit innertebb szénrészecskék beszóródása követ (úgynevezett „hab" képződik), mindez növeli az ^ anódmassza felhasználást, fokozza a munkará­fordítást és a nyersanyagveszteségeket, mivel rendszeresen el kell távolítani a „habot" az elekt­rolit felszínéről, és így az elektrolízis technoló­giai feltételeinek rosszabbodását idézi elő. Különösen hátrányos az, hogy a kokszszem­csék alkotta szénsalak csak mintegy 15—20% szenet és 80—85% kriolit-timsEöld olvadékot tar­talmaz. Ezért a salak feldolgozása és fluórsó tar­talmának regenerálása szükséges és elterjedt, aminek költségkihatása ugyancsak jelentős. Az anód egyenlőtlen oxidálódásának oka — a kokszszemosék, vagy az anódmassza más töltő­anyaga és az anód képződésekor a feketeszén­szurokból képződött koksz reakcióképessége kö­zötti különbség. Az alumíniumkohászati anódelektródák ilyen pergése elleni védekezés eddig főleg a kiinduló elegy anyagának, valamint a szemcseméret el­oszlásának jobb kialakítása, a kokszanyag elő­zetes kiizzításakor alkalmazott véghőmérséklet csökkentése, a kőszénkátrány szurok kötőanyag lágyuláspontja, 'kokszmaradéka és egyéb tulaj­donságai javítása útján történt. Ezen intézkedések jelentős részben a száraz alapefegy és az előkészítés, vagy üzemi alkalma­zás során kiégő szurok-kötőanyag koksza közötti tulajdonság eltérések csökkentését célozták, hogy így a kiégett elektróda test szerkezete és égése 160683

Next

/
Thumbnails
Contents