160676. lajstromszámú szabadalom • Univerzális paprikacsumázógép

SZABADALNI 160676 MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY A Nemzetközi osztályozás: JÉÉB^L A 23 n 3/00 ^^m Bejelentés napja: 1970. X. 01. (EE—1851) ^pf Kiállítási elsőbbsége: 1970. V. 22. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. XII. 27. Megjelent: 1973. X. 31. " •- isii\'*>~ " Feltaláló: Rein István oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Élelmiszeripari Berendezés és Gépgyártó Vállalat, Budapest Univerzális paprikacsumázógép A találmány folyamatosan működő félauto­mata paprikacsumázó gép, mely egyaránt al­kalmas kúpos (cecei), illetve paradicsompaprika kicsumázására. A nagyüzemi tartósítóipar régi problémája a konzervipari feldolgozásra kerülő paprikák csu­ma jának gépesített eltávolítása. A csumázás gépi úton való eltávolítására már többféle be­rendezés készült, hogy a csumázó dolgozókat megkímélje a kézi csumázás fáradságos és egészségre is káros munkájától. A paprikacsumázás műveletét már régebben is különböző kézi berendezések igyekeztek meg­könnyíteni. Ismeretesek kézi fogantyúval ellá­tott csőfúrók, melyek a sík pengéjű kés kör­mozgását helyettesítik, vannak olyan kisfokú gépesítéssel ellátott berendezések, melyeknél a paprika kifúrását áttételes kéziforgattyúval végzik, miközben a paprikát csapos megveze­tésű asztalkán közelítik — rugóterhelés ellené­ben — a forgó csőkéshez. Ezek a berendezések tisztán kézi manipulációs mivoltuknál fogva, csekély teljesítményűek, nagyüzemi felhaszná­lásra nem alkalmasak. 10 15 20 25 A gyakorlatban is megvalósított gépek egyik ismert típusa a soros rendszerű, szakaszosan működő, felső csuma eltávolító szerszámokkal felszerelt gép, melynél a paprikákat szárral felfelé helyezik be az állandó méretű paprika 30 tartókba. A paprika-méret eltérésekből adódó magassági differenciákat a csumaeltávolító cső­fúró teleszkópos megoldása egyenlíti ki. Ez a gép csak kúpos (cecei) paprikák csumájának eltávolítására alkalmas. A kiforgácsolt papri­káknak és csumáknak egymástól elkülönített kiadagolása, valamint a paprikák eltávolításá­nak folyamata nincs tökéletesen megoldva. A szakaszos működés következtében a még meg­engedhető, de állandóan ismétlődő zajszint ki­alakulása mellett, a dinamikus erőhatások a gép korai elhasználódásához vezetnek. Ismeretes olyan gép, mely gyümölcsök, — de különösen káposztafejek kifúrására alkalmas. Ennél a fúró a torzsát felaprítja, és részben — vagy teljesen eltávolítja. Ez a gép azonban csak a fúró tengelyével megegyező torzsael­helyezkedéssel stabilan álló termékek rögzíté­sére alkalmas. Ez a tény önmagában kizárja a kúpos, ill. hosszúkás alakú paprikáknak a gép­pel történő kicsumázásának a lehetőségét. A pa­radicsompaprika az előbbiekben vázolt meg­fogási feltételeknek megfelelne, azonban a köz­pontosítás hiánya meghiúsítja a megfelelő pon­tossággal történő kicsumázását. A paprikacsu­mázás tekintetében további hiányosságként le­het még felhozni a gép fúrószerszámának ki­alakítását. A gépnél alkalmazott karcolókéses fúró a csuma kiemelésére nem alkalmas. 160676

Next

/
Thumbnails
Contents