160635. lajstromszámú szabadalom • Két hatóanyagot tartalmazó gyomírtószer

MAGTAB MÉFKÖZTÁBSAMG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAl. SZABADALMI LE I RAS MvtamuemxmimumimmTaiwwmminmi n IIIIIMI^—«—w—a»—^m JH mu •• mumm iiiiiniUMpmiimi imiii|pi|n> Bejelentés napja: 1970. X. 21. (BA—2489) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. X. 23. (P 19 53 261.7) Közzététel napja: 1971. XI. 26. Megjelent: 1973. IX. 28. 160635 Nemzetközi osztályozás: •A 01 n 9/02J C 07 c 155/02 .v> Feltaláló: Dr. Fischer Adolf biológus, Mutterstadt, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft cég, Ludwigshafen am Bhein, Német Szövetségi Köztársaság Két hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer A találmány szelektív, nemkívánatos növé­nyek irtására a haszonnövények ártalma nélkül alkalmas gyomirtószerekre vonatkozik. Ismeretes, hogy a piridazon- és kinazolin­származékokat, továbbá tiolkarbamátofcat hasz­nálnak gyomirtószerek hatóanyagaként. Hatá­suk azonban nem minden esetben kielégítő. Azt találtlik, hogy olyan gyomártószerek, amelyek R2 Rí N—CO—S—Rs általános képletű vegyület — ebben a képletben Rí kevés szénatomos alkilcsoportot vagy prop­argilcsoportot, R2 eikloalkil- vagy policikloalkilcsoportot és R3 kevés szénatomos alkilcsoportot jelent — és a képletben b) egy II általános képletű vegyület — ebben a képletben R adott esetben metil- vagy trifluormetiloso­porttal szuibsztituált fenilcsoportot, X amino-, aoetálamino- vagy metoxiosopcnrtot vagy egy oxamidsav-talkilészter- vagy ox­amidsavsó-maradékot és 10 15 20 25 30 ' 2 Y klór-, bróm- vagy jédatomot vagy metoxi­csoportot jelent — vagy c) egy III általános képletű vegyületet — ebben a képletben R' izopropil-, izobutil-, szek.-butü- vagy terc­-butilesoportot jelent — keverékét tartalmazzák, jobb gyomirtó hatá­súak és szelektívebbek az egyes hatóanyago­kat tartalmazó gyomirtószereknél. A találmány szerinti két hatóanyagos gyom­irtószerek hatóanyagai egyenként ismert és el­terjedt gyomirtászeriiatéanyagiok. Az I és a II általános képletű vegyületek képviselői szere­pelnek Ubrizsy és Gimesi: „A vegyszeres gyom­irtás gyakorlata" (Budapest 1969) című szak­könyvben. Az I, II és III általános képletű ve­gyületek előállítását és tulajdonságait az 1105 232 és 1 200 061 számú német szövetségi köztársasági, az 1 215 496 számú brit és a 290 197 számú osztrák szabadalmi leírás közli. Az I és II vagy III általános képletű ható­anyagok tetszés szerinti súlyarányban kever­hetők. Előnyösek azok a keverékek, amelyeik az I általános képletű hatóanyagot s II vagy III általános képletű hatóanyaghoz képest 5 :1— 1 :3 súlyarányban tartalmazzák. A találmány szerinti gyomirtószerek oldat, emulzió vagy porozószer alakjában alkalmaz­hatók. Az alkalmazási fon»ak teljesen az alkal-160635

Next

/
Thumbnails
Contents