160619. lajstromszámú szabadalom • Görgős csapágyegység

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 160619 Bejelentés napja: 1968. IX. 05. (AI—129) Közzététel ÖÄpfa: 1971. XII. 27. Megjelent: 1373. ÍX. 2®. Neíhzeík&zi osztályozás; P m e 33/78 » i ifi '"" :.'.í ! :. äv '"" Feltaláló: Karl Evald Andreas gépfejlesztő, GrÖthberg, Lerum, Svédország Tulajdonos: Aktiebolaget Svenska Kull&geffabriken, Göteborg, Svédország GÖrgÖs csapágyegység A találmány olyan csapágyegysógre vonatko­zik, amelynek kör alakú hergeres csapágyfel­fekvéssel ellátott csapágyháZa és olyan gördülő csapágya van, amelynek külső hengeres felülete a csapágyfelfekvésbe illik, és a gördülő csapágy egyik vagy mindkét oldala, olyan lezáró lemez­zel van lefedve, amely megfelelő módon a csap­ágy külső futógyűrűjéhez van erősítve, pl. a külső futógyűrű külső felületén levő horonyba, és az említett lezáró lemezek közül az egyik — mielőtt a csapágy a csapágyházba be volna szerelve — a csapágy külső futógyűrűjének külső hengeres felületén sugárirányban kifelé túlnyúlik. Előzetesen javasolták már azt a megoldást, hogy az olyan gördülő csapágyaknál, amelyek külső hfengeres felületükkel csapágy felfekvésbe sZerelendők be, a külső felületen levő horonyba a lezáró lemezt kell erősíteni. A szokásnak megfelelően azonban ezeket a lezáró lemeze­ket úgy alakították ki és úgy méretezték, hogy afcok a felfekvő felülettel nem érintkeztek. En­nek megfelelően a lezáró lemezek tevőlegesen nem vettek részt a csapágynak a csapágyház­ban való rögzítésében. A találmány szerinti ki­vitelnél a fentemlített módon kialakított lezáró lemezeknek az az előnye, hogy a környezettel Szemben már védett csapágyat oly módon lehet a hengeres felfekvésbe beszerelni, hogy ahhoz nem kell merev vagy laza vállakat és/vagy fe­deleket alkalmazni. Ennek eredményeképpen a csapágyat és a csapágyházat tartalmazó gördülő egység egyszerűbb és olcsóbb; lesz, mint a szo-5 kásos összeszerelésnél. A találmány különféle kiviteli alakjainál a lezáró lemez sokkal erőr sebben kapcsolódik a csapágyhoz, amikor a csapágy a felfekvési felületbe beszerelésre ke­rül, és a lezáró lemez egyrészt a lezárást bizr 10 tosítja, másrészt a rezgést csökkenti és a csap­ágyház és a csapágy közötti relatív elmozdulás ellenében hat. A találmányt részletesebben a rajz alapján ismertetjük, amely a találmány szerinti gör-15 dűlő csapágyegység példakénti kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra olyan gördülő egységet ábrázol, amelynél a csapágy külső hengeres felületén sugárirányban túlnyúló lezáró lemez gumiból, 20 műanyagból vagy hasonló rugalmas tulajdonsá­gú anyagból készül. A 2. és 3. ábrák olyan csapágyat ábrázol­nak, amelynél a lemez lezáró része és annak 25 rugalmas része két különálló részből áll. A 4. ábra olyan kivitelt mutat, amelynél a külső futógyűrűben levő horony egyik oldalfe­lülete kúpos. Az 5. ábra olyan csapágyat ábrázol, amelynél 30 a külső és a belső lezáró lemez a találmány 160619

Next

/
Thumbnails
Contents