160587. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 16 alfa 17-dihiroxiszteroidok 16 alfa-/alfa-D-glukozid/-jainak előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1369. IV. 10. (SU—428) 160587 Nemzetközi osztályozás: G 07 c 167/00; 167/30 Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VIII. 31. Feltalálók: Pan Sámuel C. vegyész, Metuchen, Lerner Leonard J. vegyész, New Brunswick, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons, Inc. cég, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 16a,17-dihidroxiszíeroidok 16«-{«~ D-glukozid)-jainak előállítására A találmány tárgya eljárás a 16a- és 17-hely­zetben hidroxilcsoportokat tartalmazó szteroi­dok 16a-(a-D-^glukozid)-jainak előállítására. Az új vegyületek a találmány értelmében a szteroi­doknak amiláz vagy transzglukozidáz enziimr­forrás jelenlétében egy poliszachariddal vagy ahgöszachariddal történő reagáltatásával állít— hatok elő. Ismeretes, hogy szteroidglukozidokat eddig kémiai úton, például J. S. Eloe és munkatársai (J. Cham. Soc, C, 1967, 542) vagy Schneider és Bhacca [J. Örg. Chem. 34, 1990 (1969)] sze­rint, vagy enzimes eljárással glukóz vagy glu­kuronsav uridindifoszfo^zármazékaiból kiindul­va [G. J. Dutton: Biodhem. J. 64, 693 (1956) és W. Eieheniberger és D. W. Newman: Bio­chetm. Biophys. Res. Commun. 32, 366 (1968)] állítottak elő. Találmányunk szerint lényegesen, egyszerűbb reakciókkal és olcsóbb glukózforrásból kiindul­va juthatunk új szteroidglukozidokhoz. A találmány szerinti új vegyületek előállít­hatók bármely olyan szteroidból, amely a 16a-és 17-helyzetlben hidroxilcsoportokat tartalmaz. Ilyen szteroidok például az ösztriol (/J1 . 3 ^ 10 )­-ösztratrién-3,16a-,17/?-triol), 16a-hidroxi-teszto-Bzteron, 16a-Mdroxi-A-nortesztoszteran, 16a­-hidr oxi-19-nortesztoszteron, 17-epiöszt riol (zl1 ' 3 ' 5(10) -ösztratrién-3,16a-,17fl-Jtriol), illetve ezek­nek a vegyületeknek a 16a- és 17-helyzeten fe­lül különféle további helyzetekben szubsztituáit származékai, például 9a-fluor-lla,16/Miihidroxi­tesztoszteron. 5 Ezeket a szteroidokat amiláz vagy transziglu­kozidáz enzim forrásának jelenlétében egy poli­szachariddal vagy oligoszachariddal, például szacharózzal, laktózzal, oelldbiózzal, keményítő­vel, dextrinnel vagy panózzal, előnyösen mal-10 tózzal reagáltatjuk. Ilyen enzimek forrása maga a tisztított enzim. gomiba-amiMz készítmények, amelyeket Aspergillus niger és Aspergillus ory­zae tenyésztésével állítottak elő, az enzim ke^ reskedelmi alakjai, amilyen a Clarase (előállítja 15 Takamine) és Rhozyme—S (előállítja Rhom és Hass), továbbá bármely más forrásból, mikro­organizmusokból, állatokból' vagy növényekből nyert amilázkészítmények. A találmány szerinti vegyületek előállítására 20 a szteroidot és a poliszacharidot (vagy oligö­szaeharidot) az enzimforrás jelenlétében össze­keverjük. A reakciót vizes közegben hajtjuk végre, előnyösen 3,5 és 6,5 pH, optimálisan 4,5 és 5.5 pH között, közönséges hőmérsékleten, az-25 az 20 és 45 °C, optimálisan 30 és 37 °C között. A pH-t pufferrendszerrel, például Mcllvaine­féle puffernd (5 pH) tartjuk állandó értéken. A reakció eredményeképpen a kívánt 16a-(a-38 -D-glukozid) keletkezik a kiindulási szteroidból. 160587

Next

/
Thumbnails
Contents