160505. lajstromszámú szabadalom • Eljárás triciklusos enamin-származékok előállítására

MAGYAR ÄEPKÖZTARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. X. 05. (FU—263) Japán elsőbbségei: 1967. X. 06. (64 540/1967), 1967. XII. 20. (81 731/1967), 1968. I. 29. (5280/ /19-68), 1968. II. 28. (12 773/1968), 1968. III. 04. (13 966/1968), 1968, III. 19. (18 122/1968). 1968. IV. 10. (23 917/1968), 1968. VI. 24. (44 033/ /1968) Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VIII. 31. 160505 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/00, 9/00, 41/08, 67/00, 49/00, 51/00, 53/00 Feltalálók: Umio Suminori vegyész, Yamanohara, Ueda Ikuo vegyész, Yao-shi, Sato Yoshinari vegyész, Ikeda-shi, Maeno Shizuo vegyész, Higashiyodogawa-ku, Japán Tulajdonos: Fujisawa Pharmaceutical CO. LTD. cég, Osaka-fu, Japán Eljárás triciklusos enamin-származékok előállítására A találmány pszichotrop hatású új triciklikus enamin-ivegyületekre, és azoik előállítására vo­natkozik. A leírásiban rövidebb szénláncú alká­non, -alkánen vagy -alkinen 1—8 szénatom­számú, egyenes vagy elágazó szénlánoú szén­hidrogént értünk. A találmány szerint előállított triciklikus ©n­aminok az (I) általános képletnek felelnek meg — ahol A oxigént, ként, rövidebb szénláncú al­kilimiino-csoportot, (pl. matilitmino, etilimiino­-csoportot), vagy etihdén-esaportot, Xi és X2 közül az egyik hidrogént, a. imásik hidrogént, halogént (pl. fluort, klórt, brómot), rövidebb szénlánoú alkil-csoporitoit (pl. metil, etil vagy propil csoportot), rövidebb szénláncú .alkoxi­csoportot (pl. matoxi-, etoxi- vagy propoxi­csoportot), rövidebb szénláncú alMltio-csoportot (pl. metiltio-, etiltio- vagy propiltio-csoportot), rövidebb szénláncú alkánszuMoínil-csoporitot (pl. met ánszulfoinil-, et ánsziulf omil-csoporto t), rövi­debb szénláncú alkíikzulfamoil-csoporto.t (pl. me. tilszulf amoil-, etilszulfamoil-csoporitot), rövidebb szánlánicú dialkilszulíamoil-'osopoir.:tot (pl. dime­tilszulf amoil-, dietilszulfaimoil-esoportot), rövi­debb szénláncú alíkanoiliamino-csoportot (pl. aeataimido-, propionamido-esoporto't), trifluonme­til-csoportot, nitro- vagy amino-csoporbot, X:; hidrogént, rövidebb szénláncú alkiil-csoportot (pl. metil-, etil-, propil- vagy i-propil-csoportat); 10 15 20 25 30 vagy rövidebb szénláncú aralkil-csoportot (pl. benzil- vagy fanetil-esaportot), Nz adott eset­ben 1 vagy 2 metil-csoporttal helyettesített, 5— 7 tagú gyűrűs amino-csoportot, így pirrolidinil-, piperidino-, piperazinil-, N-R-piperazinil-, di­tazepinil-, N-R-diazepinil-, vagy morfolino-cso­portoit jelent, mely utóbbiak képletében R rö­videbb szénláncú alkil-csopoirtot (pl. ímetil-, etil-, propil-, izoprapil-esoportot), rövidebb szénláncú alíkenil-csoportot (pl. allil-, butenil-csoportoit), rövidebb szénláncú alkindl-asopartQt Cpl. propar­gil-csoportot), rövidebb szénláncú alikanoil-cso­portot (pl. acetil-, proipionil-csoportot), rövidebb szénláncú alkoxikaribanil-csopartot (pl. metoxi­karibonil-, etoxi'karbonil-csoportat), hidFoxi-rö­videbb szénláncú alkil-csoportot (pl. hidroxietil-, hadroxipropil-osoportot), rövidebb szénlánoú alk­oxi-rövideibb szénláncú alkil-csoportot (pl. met­oxietil-, etoxiatil-, metoxipropil-cisopoirtot), rö­videbb szénláncú alkanoil-rövidébb szénláncú alkil-csoportot (pl. apetilmetil-, aoetiletil-, pro­pioniletil-, prapionilbutil-csoportot), rövidebb .szénláncú alkanoiloxinrövidabb szénláincú alkil­csapontat (pl. aeetiloximetil-, acetiloxietil-eso­portot), riövidébb szénláncú alkoxikarbonil-rövi-. debb szénláncú alkil-csoportot (pl. metoxikiairibo­.nilmetil-, etoxikariboniletil-, roetoxikarbonilpro­pil^esoportot), hidroxi-rövidebb szénláncú alk­oxi-rövidafab szénláncú alkil-csopoirto-t (pl. hidr­oximetoximetil-, hidroxietoxietil-esoportot), kar_ 160505

Next

/
Thumbnails
Contents