160503. lajstromszámú szabadalom • Szitahenger papír, kartonpapír, szövésnélküli anyagok, rostos cementanyagok vagy hasonlók előállítására szolgáló géphez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADA1MI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. II. 18. Olaszországi elsőbbsége: 1969. II. 18. (35 084 A/69) Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VIII. 31. (FI—447) 160503 Nemzetközi osztályozás: D 21 f 9/04 Feltaláló: Frezzotti Armando technikus, Fabriano (Ancona), Olaszország Tulajdonos: FIBROSTAMPA S.r.l. cég, Milano, Olaszország Szitahenger papír, kartonpapír, szövésnélküli anyagok rostos cementanyagok vagy hasonlók előállítására szolgáló géphez 1 A találmány szitahenger papír, kartonpapír, szövésnélküli anyagok, rostos camentanyagok vagy hasoniák előállítására szolgáló géphez. A papírgyártásra szolgáló folyamatos körszi­tagépek ismeretesein egy vagy több, a vizes rostszuszpenziót tartalmazó vályúval rendelkező szekrényből és egy vízszintes tengely körül for­gatható fémszövettel vagy hasonlóval kö­rülvett üreges hengerből állnak, és az üreges henger részben a vályúban levő anyagba merül. Miig a vályúban levő víz a szita nyílásaim átlép, a rostok a henger külső oldalán lerakodnák és egy vékony rostréteget alkotnak. Ez az anyag­pépből kiemelt rostréteg egy a szitahemgerre érintőlegesen érkező felvevőfilc alsó felületére rakódik. Több szekrénnyel rendelkező gép ese­tén egymás után következő papírrétegek adód­nak, amelyek a felvevőfiloen egymásra rakód­nak és megfelelő vastagságot képeznek. Abból a célból, hogy olyan gépet nyerjenek, amelynél a lap a ifelvevőfilc alsó felületére ta­pad, szükséges, hogy a lap különösen a hen­gerre keresztirányban semmiféle megszakítással ne rendelkezzék. A találmány feladata olyan szitahenger léte­sítése, amellyel tetszés szerinti írásjeleknek, ábráknak és figuráknak megfelelően kivágott, végtelenített papírréteg állítható elő. Ez a ki­vágott réteg két azonos vagy külfönböző színű 10 15 20 25 30 réteg közé kell hogy beágyazva tegyen, hogy ezáltal olyan vízjeles papír keletkezzék, amely­nél különböző színvariáciők biztosíthatók. A találmány szerint a szitáhenger forgatha­tóan ágyazott tengelyei rendelkezik, amelyen egymástól kölcsönös távolságra két tárcsa van rögzítve, amely tárcsák kerületén egy-egy su­gárirányú nyílásokkal ellátott koszorú van rög­zítve és a koszorúkon egymás mellett fekvő, a henger hosszalkotói mentén futó trapéz-kereszt­metszetű szekrények vannak szilárdan elhelyez­ve és ezeket kifelé néző nagyobb bázisferüleitü­köin egy fémszövet borítja, míg ikiseibb belső fe­lületük zárt és minden egyes szekrény végein a koszorúk sugárirányú nyílásainak megfelelő át­törések vannak és a koszorú belső szélével rög­zített helyzetű elosztók állnak tömített csúszó kapcsolatban, az elosztók pedig a szekrényeken bélül, a henger forgása aláírta helyzetüktől füg­gően, túlnyomást vagy vákuumot idéznek elő. Az elosztók két körív alakú blokkiból állnak, amelyek több sugárirányú kamrát hordanak és egy henger tengelye körül billenthető emelőn vannak elhelyezve. Az említett sugárirányú kaimrák két-két csonkkal irendelkeanek, amelyek a blokkok helyzetétől függően nyoniásvezetékhez vagy vá­kuumvezetékhez vezetnék abból a óéiból, hogy a lap rostjlainak tapadása a fémszöveten illetve 160503

Next

/
Thumbnails
Contents