160486. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fedőrétegek tapadószilárdságának javítására fenolgyantahabanyagokon

MAGYAR NÉPKÖZTAKSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI -HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VII. 30. (Dl—194) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. VII. 30. (P 19 3» 665.3) Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VII. 31. 160486 Nemzetközi osztályozás; C 08 g 53/08; B 32 b 5/18; B 32 b 5/24 ' "fi Feltalálók: Dr. Weissenfeis Franz vegyész, Siegburg, Dr. Jünger Hans vegyész, Troisdorf, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf/Köln, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás fedőrétegek tapadószilárdságának javítására fenolgyantahabanyagokon Találmányunk tárgya eljárás fedőrétegek ta­padószilárdságának fokozására fenolgyantaihab­anyagokon, az ily módon bevont fenolgyanta­habanyagok vízgőzáteresztőképességének egy­idejű csökkentése mellett. A fenolgyantahabanyagok számára készült fedőrétegeknek többféle követelményt kell ki­elégíteni; kívülről igen nagy mértékben vízgőz­átnemeresztőnek kell lenni, egyidejűleg azon­ban a fenolgyantahab keményedése során ki­lépő vízgőz, átengedése szükséges. A fedőréteg és a habanyag között erős tapadásra van szük­ség, hogy a fedőrétegek a habanyagról ne pat­togjanak, ill. váljanak könnyen le. A nagyfokú vízgőzátnemeresztőképességgel rendelkező anyagok közül pl. impregnált papí­rok, műanyag- vagy fémfóliák alkalmazhatók. A fenti anyagok hátránya, hogy a habanyaggal nehezen létesítenek kötést, mivel a fenolgyanta­habanyagban levő víznek a keményedési folya­mat során történő Mdiffundálása gátolva van. Porózus, vízgőzáteresztő száltartalmú anyagok (pl. szürkelemez, nátron csomagolópapír vagy bunda) fenolgyantahabokon bizonyos tapadó­képességet mutatnak. Ezek az anyagok azonban erősebb mechanikus igénybevétel esetén a fe­nolgyantahabokról leválnak és így külső beha­tások ellen nem biztosítanak védelmet. A porózus és rosttartalmú anyagok vízgőz­áteresztőképessége olyan nagy, hogy az ilyen anyagokkal bevont fenolgyantahabok pl. külső szigetelésre alkalmatlanok. 5 Találmányunk tárgya eljárás száltartalmú és vízgőzátnemeresztő fedőrétegek tapadószilárdsá­gának javítására fenolgyantahabanyagokon az­zal jellemezve, hogy a rosttartalmú, porózus, 10 vízgőzáteresztő fedőrétegeket a fenolgyantahab­ra való felvitel előtt a habanyaggal kötést lé­tesítendő oldalán , a) fenoloknak és/vagy homológjaiknak alde­hidekkel képezett folyékony, adott esetben ke-15 ményítőszert tarlalínaző k'óno^nzációs termékei­vel; vagy b) a 2- és/vagy 3-helyzetben adott esetben klór- vagy metilnelyettesített butadién-polime­rek oldataival vagy 20 c) polimer aoetálok oldataival impregnáljuk, majd az ily módon előkezelt fedő­réteget a fenolgyanta habosítása alatt vagy közvetlenül ez után a habosítási hőmérsékleten a fenolgyantával kötésbe hozzuk, majd a fedő-25 réteggel ellátott fenolgyantahabot ismert módon 0,0.1 és 2,0 kp/cm2 közötti nyomáson kikemé­nyítjük. Meglepő módon azt találtuk, hogy a fent is-30 mertetett eljárás alkalmazása esetén az említett 160486

Next

/
Thumbnails
Contents