160469. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumtárgyak színezésére

MAGTÁR MÉPEOZTABSASAG OBSZAGOS TALÁLMÁNYI HTVATAIt SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VII. 17. (CE—772) Franciaországi elsőbbsége: 1969* VH. 2L (PV 69—24 728) Közzététel napja: 1971. X. 15. Megjelent: 1973, IX. 2&. 160469 Nemzetközi osztályozás: C 23 b 9/02 Feltaláló: Patrie Jos mérnök, Grenoble, Franciaország Tulajdonos: CEGEDŰR GP cég, Párizs, Franciaország Eljárás alumíniumtárgyak színezésére 1 A találmány tárgya egy új eljárás, alumínium­tárgyakon színezett védőréteg kialakítására. Védőréteget különböző módszerekkel lehet előállítani alumíniumtárgyakon, ilyen eljárás többek között: anodizálási eljárással alumíniumoxid-bevona­tot hozunk létre az alumíniumtárgyakon, az alumíniumoxidréteg pórusaiba váltóáram­mal történő elektrolízissel fémpigmentéket vi­szünk be, az elektrolízist a megfelelő fémsómeg­savanyított vizes oldatában végezve. Az egyik elektródát maga a tárgy alkotja, a másik elekt­róda, vagy az ellenelektróda pedig leggyakrab­ban egy saválló acéllemez, vagy olyan fémből készült lemez, melynek sóját tartalmazza az elektrolit feloldva. Az így színezett bevonatokat általában forró vízben tömöríteni szokták; Ezzel az áljárással elvileg bronz színű bevo­natokat lehet előállítani, ha elektrolitként nik­kelszulfátot használunk és az eüenelektrőda nik­kelből van. Pl.: egy 99,5% tisztaságú alumínium­lemezt, melyen kénsavas fürdőben előzőleg 20 mikron vastag anodizált réteget alakítunk ki, különböző bronzarnyalatokra színezhetünk ä kö­vetkező fürdőben: nikkelszulfát 100 g/I ammöniumszulfát 30 g/l bórsav 25 g/l, 5 a fürdő pH-ja 4,7 és ellenállása 25,1 Ohm/cm2 /cm. A kezelést 0,4 A/dm 3 effektív áramerősséggel végezzük 25 °C hőmérsékletnél 3 perces időtartammal, ellenelektródaként nfk­kelleraezt használva. A tárgyak összfelülete kb. 1Ö kétszerese az elektróda felületének. Az így kialakult bevonatot tömörítjük forró vízben való főzessél 45 percen át, az így előállí­tott bevonat korrózióálló és ellenáll az ibolyán-15 túli sugarak hatásának. Megállapították azonban, hogy a váltóáram­mal történő szfnezésí eljárások folyamán a nik­kel ellenelektróda feketés színű bevonattal vo--20 nódik be, mellyel egyidejűleg az elektrolízis fe­szültsége 10-ről 11,1 V-ra növekszik. Ez az el­lenelektróda polarizációját jelzi, mely rendkívül kellemetlen jelenség és az ipari megvalósításnál nehézségeket okoz, mert megakadályozza azt, 25 hogy nagyobb felületek bevonásánál egyenletes bronz-árnyalat keletkezzen. Az eljárás további hátránya még az is, hogy az elektrólizáló kád fenekén kristályos üledék keletkezik, ha az elektrolit bizonyos ideig hasz-30 nálat nélkül szobahőmérsékleten áll. Használat-160469

Next

/
Thumbnails
Contents