160447. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ciklohexa- 1,2-dion-hemihidrát előállítására

MAGTAR SZABADALMI 160447 M8PK0ZTÁH£ASÁa LEÍRÁS JjÉfk Nemzetközi osztályozás: C 07 c 49/30 BMSW Bejelentés napja; 1970. II. 20, (BA—2365) ipjp Német Szövetségi KöztársaságHbeli elsőbbsége: 1969. II. 21, (P 19 08 676.1) „' *&" *' OBSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAt Közzététel napja: 1871. XI. 25. Megjelent: 1973. VII. 31. Feltalálók: Dr. Sutter Wilhelm vegyész, Leverkusen, Dr. Wedemeyer Karl-Friedrich vegyész, Köln, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen-Bayerwerk, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás cikIohexa-l,2-dion-hemihidrát előállítására ismeretes, bogy a ciklohexanolt 90 °C 'körüli hőttiértsékleten híg ssalétramsavval oxidálva adi­pinsaiv keletkezik, Aa adipjwsav ipari előállítá­saira e reakciót régóta használják, ismert az is, hogy ha az oxidációi; 20 °C körüli hőmérsékle­*en és mnagasalbb koncentrációjú sallétromsavval végzők, akkor a reakció más iirlányba megy vég­be. A közepes iMtermeléSsel keletkező vegyüle­teit a legtöbb szemző, minit a <álkloíhexa"-l,2-dáon­-tetmciklákus hemáhidirátiát írrta Je [J. Am. Citoem. Soe. 78 (1956) 1463 és M. Awteuniis és M. Verzeie Bull. Söc. Chtai. Beug. 73 (1964) 73—©0]. A második cikk foglalkozok ia ciktohexa­-1,2-dion előállításával ós a „iPrädion"-iniak ne­vezett cili^bexa^;l,;2rtdäon-hemiihM i nätjiam gyantá­sa előírásit its ad. Megalapítják, hogy aiz általuk előállított wegyület azonos a J. Am. übern. Soc idézett cikkéiben, leírt anyaggal, melyet ott dk-. lohexa-l,2^oxd-l,2-epoxiidnafc tartottak. Ha .a megadott gyártási előírást követjük, akkor igen nagy elővigyázatossággal kell eljár­nunk, mert a jobb kitermelés végett 57%rOs satótromsavat hasanátaak. Még ha a cikkben megadott miódoin csak kis mennyiségeket dol­gosnak M egyszerre, wem elegenidő hűtőkiapa­citás esetén az erőlsen exotterm jellegű reakció könnyen ellenőrizhetetlenné -válik és orofbbainás­szerűen felgyorsul. A (reakció normális lefoflyá­sa esetén a oiktohexa-l,2ndioin-hernÍhidrátja ke­letkezik jelentős mennyiségű cwnitro-«-Oxiini­niöhexiaikarbonisav mellett: HOOC—<CH2 )«—'(0==NOH) .fJQj („Náfcroteiav"). 5 E vegyüleit hajlamos a mbbanátoerű lexoterm bomlásra és ezért nagyobb mennyiségű dáietüléte­cres mosással el kell táiTOlítand. A megadott et járás nem alkalmas gazdaságos és (biztonságos 10 gyantásra, ami a dütók következő kijelentéséből is nyilvánvaló: „%en módon dolgozva a reak­dó hajlamos, hogy Odakerüljön ellenőraésünk alól és exotenmikus voljta imiiatfc közel robbanás­szerűvé gyorsuljon, ezért a szükséges elővigyá-15 zatOBséggal és óvatossággal keli dolgoznunk". Az eljárással elérhető kitermelés legfeljebb 45°/(Í-OS és mivel a reiallaaó könnyen ellenőriz­hetetlenné válk és robbanásszerűen Mgyorssulj az eljárás nem aUkaimias nagydbb méretekben 20 való gyártásira. Ha az előibb említett eljárással kapott ter­méket a szokásos kietonanieghaitározásisal hidr­oxűamMdórnidrát hozzáadása után S0 °C-on 25 nátronlúggal történő ütriáMssal meghaitározzuk, a termék csak ß&~90 0/o-Jban bfajonyul hemibid­iiátnak és ezért a megadott ikátermelési adato­kat (az elméleti Mtermalés 40—45%ra) meg­felelően csökkenteni kel. Azt .találtuk, bogy a 30 aMohexa^l,2-dikm4i!emihtt veseélymente-160447

Next

/
Thumbnails
Contents