160443. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vinilacetát tisztítátására

MAGTAB NÉPKÖZT ARS ASAQ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 05. (BA—2305) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. XI. 08. (P 18 07 738.8) Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1973. VII. 31. 160443 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 69/12 oí» Feltalálók: Dr. Schwerdtel Wulf vegyész, Köln-Stammheim, Dr. Krönig Walter vegyész, Leverkusen, Dr. Scharfe Gerhard fiziko-kémikus, Leverkusen, Dr. Swodenk Wolfgang vegyész, Odenthal-Glöbusch, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás vinilacetát tisztítására A találmány tárgya eljárás vinilaoetát tisztí­tására. Ismeretes, hogy a polimerizálható, monomer, szerves anyagokat feldolgozásuk során, főkép­pen a desztillációnál oxigéntől távol kell tar­tani, így példáiul ismeretes, hogy iá folyékony, monomer, polimerizálható anyagokból az oldott gázokat, iaimelyek bizonyos körülimények között, még oxigént is tartalmaznak, desztilláció előtt eltávolítják. Az oxigén későbbi felvételének el­kerülése céljából általában az összes desztillá­ciós- és tárolótartályokat nitrogénnel átöblítik. Azt találtuk, hogy a vinilacetátnak adott eset­ben inhibitorok jelenlétében, desztillációva] végzett tisztításánál különösen jó eredmények érhetők el, ha oxigént vezetünk az egyes vinil­aoetát-desztillációs tornyokba, úgy hogy oxigén a desztilláció minden pontján jelen legyen. A találmány szerinti eljárással a polimerizá­ciós termékek képződése a desztillációs tor­nyolcban elkerülhető. Az eddigi ismeretekkel ellentétben a polimerizációs termékek képző­dését éppen oly módon kerülhetjük el, ha gon­doskodunk arról, hogy oxigén valamennyi desz­tillációs toronyban jelen legyen. Kiváltképpen előnyösnek mutatkozott, ha a tornyok szokásos módon cirkulációs elgőzölögtetőként kiképezett kif orralójába (gáztalanítójába) kismennyiségű oxigént vezetünk. Mivel tiszta oxigén bevezetése biztonsági okokból nem kívánatos, illetve a szabályozó műszerek számát növelni kellene, célszerűnek mutatkozott az oxigént hígított formában be-5 vezetni. Azt találtuk, hogy igen előnyös, ha az oxigént széndioxiddal keverve vezetjük be. Ismeretes, hogy a vdinilacetáit pl. etilénnek, oxigénnek és ecetsavnak nemesfém katalizáto­rok jelenlétében végzett reagáltatásával, vagy 10 acetilén és ecetsav reagáltatásával előállítható. E reakciók során folyékony reakcióelegy kép­ződik, amely a nem reagált ecetsav mellett lényegileg a képződött vinilacetátból áll. Emel­lett 'kismennyiségben melléktermékek is jelen 15 vannak. Ennek a terméknek a feldolgozása desztillációs úton történik. A találmány szerinti eljárást példaképpen va­lamely nyers, tisztátlan vinilacetát feldolgozásán 20 mutatjuk be, mely terméket etilénnek, oxigén­nek és ecetsavnak, nemesfém katalizátoron, gázfázisban végrehajtott reakciója során kap­tunk. Ez a gyártási eljárás pl. a 3 275 680 és 3190 912 sz. amerikai szabadalmi leírásokból 25 ismeretes. A találmány szerinti eljárás termé­szetesen mnás eljárásokkal élőáülítotit viinilaoetát tisztítására is használható. Egy másik eljárásunkban, ismertettük tiszta vinilacetát izolálását, etilénnek, oxigénnek és 30 ecetsavnak, nemesfém katalizátor jelenlétében 160443

Next

/
Thumbnails
Contents