160428. lajstromszámú szabadalom • Hengeres érintkező elektród villamos áram táplálására ellenállásfűtéssel fűtött elem, különösen cső számára

MAGYAR X ÉPKÖZT ARS ASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 27. (2E—-312) Lengyelországi elsőbbsége: 1968. II. 28. (P 125 503) Közzététel napja: 1971. X. 15. Megjelent: 1973. V. 31. 160428 Nemzetközi osztályozás: H 05 b 3/62 Feltalálók: Markiewicz Kazimierz mérnök, Kus Leslaw mérnök, Golek Jan mérnök, Dudek Jozef mérnök, Gliwice, Lengyelország Tulajdonos: Instytut Metalurgii Zelaza, Gliwice, Lengyelország Hengeres érintkező elektród villamos áram táplálására ellenállásfűtéssel fűtött elem, különösen cső számára í A találmány tárgya hengeres érintkező elekt­ród, amely szegmensként van kialakítva és áram táplálására szolgál ellenállásfűtéssel fűtött ele­mek, különösen csövek számára és a szegmen­sek felületére fémkefék vannak, tartósan rögzít- 5 ve, amelyek a fűtött elem felé irányulnak. Az 54.246 lsz. lengyel szabadalmi leírásban is­mertetett elektród üreges, hengeres szegmensek­ből áll, hogy tehetővé tegye a hűtőközeg mester­séges keriingtetését és ezek villamosan össze van- io . «aus kötve egymással 'hajlékony vezetékek útján. Ezeket a szegmenseket kívülről engedékeny rög­zítőgyűrűk veszik körül és áttörések vannak rajtuk és összekötő csöveket tartalmaznak, ame­lyeken keresztül a hűtőközeg táplálás történik. 15 Az elektród szegmensek kétoldalán gyűrűs cson­kok vannak, rajtuk nyúlványokkal és kapcsok­kal az elektród rögzítésére, illetőleg a villamos áram hozzávezetésére és hosszúkás nyílások vannak rajtuk, amelyek lehetővé teszik a szeg- 20 mensek mozgását az elektród belső átmérőjé­nek változása folyamán, amely a fűtött elem külső átmérőjének változásából ered. Az ilyen kialakítású elektród a fűtött elemek- 25 nek az áramforrás csak egyik pólusához való csatlakoztatására alkalmas és második elektród szükséges ahhoz, hogy az elemet a második pó­lushoz csatlakoztassák. Az áram a tápforrásból a fűtött elemhez a gyűrű alakú csonkokon és 30 hajlékony vezetékek segítségével egymással és az említett csonkokkal összekötött szegmensei­ken keresztül folyik. Ez az ismert élektród­-kialakítás viszonylag nagy érintkező felületet ad az elektród és az ellenállásfűtéssel fűtött elem között és biztosítja, hogy az elektród en­gedékeny érintkezésben van a fűtött eleinmei és ez az átmeneti ellenállást csökkenti közöttük és jó áramtáplálást biztosít, különösen sima fe­lületű elem esetén. Az ilyen kialakítás intenzív hűtést is lehetővé tesz azokon az elektród ré­szeken, amelyek viszonylag nagy hőmérséklet­nek vannak kitéve. Sok esetben szükséges, hogy ez elemek folyamatos ellenállási ütése folyamán, például oldási kezelés folyamán, az elemet in­tenzíven hűtsék közvetlenül az elektród előtt és hogy szabályozni lehessen az elektród szeg­menseknek az elemre gyakorolt nyomását és biztosítani lehessen megfelelő érintkezést a szeg­mensekből álló elektród és a fűtött elem között, ha az elem porózus. Minthogy lehetetlen ezen valamennyi követelménynek Viszonylag egysze­rű módon való egyidejű kielégítése, az 54.246 lsz. lengyel szabadalom szerinti elektród, vala­mint az 54.891 lsz. lengyel szabadalom szerinti másik ismert gyűrűs elektród alkalmazásával célul tűztük ki olyan szegmensekből álló hen­geres elektród kialakítását, amely egyidejűleg elégíti ki valamennyi említett követelményt. A találmány szerinti hengeres elektród üreges 160428

Next

/
Thumbnails
Contents