160402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás delta-piperidinobutirofenon-származékok előállítására

MAGTAR JÍÉPEÖZTARSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1970. VII. 15. (SU—553) Japán elsőbbségei: 1970. Hl. 07. (19 400/70); 1970. III. 20. (23 723/70) Közzététel napja: 1971. X. 15. Megjelent: 1973. VI. 30. 160402 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 29/20; C 07 d 29/12 ••V Feltalálók: Yamamoto Hisao vegyész, Nishinomiya-shi, Okamoto Tadashi vegyész, Ashiya-shi, Sasajima Kikuo vegyész, Toyonaka-shi, Nakao Nasaru vegyész, Toyonaka-shi, Maruyama Isamu vegyész, Minoo-shi, Katayama Shigenari vegyész, Takarazuka-shi, Japán Tulajdonos: Sumitomo Chemical Company LTD. cég, Osaka, Japán Eljárás ,-piperidino-butirofenon-származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új, központi ideg­rendszeri hatással rendelkező jMpiperidino-bu­tirofenon-származékok, és az azokat tartalma­zó gyógyszerkészitalényék előállítására. Az (I) általános képletű y-pdpericumo-hutiro­fenon-származékokat — ahol R1 és R 2 ihidrogénatomot vagy halogénatomot, R3 hidrogénatomot vagy helyettesíitet­len vagy 1—4 szénatomos alkil-, 1—4 szénatomos alkoxi-, halogén- vagy tri­fluormetil-Jielyettesftőt hordozó fenil­csoportot, R4 hidrogénatomot vagy hidroxil-csopor­tot képvisel — és savakkal képezett sóikat a találmány értel­mében oly módon állítjuk elő, hogy valamely (III) általános képletű vegyületet — ahol R2. R3 , R 4 jelentése a fent megadott és R 5 hidro­génatomot képvisel — diazotálunk, majd a di­azonium-Hvegyület diazonium-csoportját elbont­juk és hidrogénatoimra vagy halogénatomra cseréljük ki, és kívánt esetben a kapott (I) ál­talános képletű vegyületet savaddiiriós sóvá ala­kítjuk. Az R1 helyén halogénatomot tartalmazó (I) általános képletű vegyületek előállítása esetén a diazonium-csoport halogénatomra történő ki­cserélését előnyösen a diazonium-'vegyület réz­(I)-thalogeniddel, Mgany(II)*4halogeniddel, káli^ umhalogeniddel, rézporral vagy fluoro-ibórsawal 5 való reagáltatás útján végezzük. Az R1 helyén hidrogénatomot tartalmazó (I) általános képletű vegyületek előállítása esetén a diazonium-csoport halogénatomra történő ki­cserélését előnyösen a diazoniuan-jvegyület eta-10 nollal, hipofoszforossavival, lúgos formaldehiddé] vagy nátriumsztannittal való reagáttatása út­ján végezzük. A találmány szerinti eljárás (III) általános 15 képletű kiindulóanyagai is új vegyületek, ame­lyek előállítását külön szabadalmi bejelentésben védjük. Ezeknek az új vegyületeknek az előál­lítása során az eljárás első lépésében 3-y-piperi­dino-propil-indol-származékok oxidálásával o-20 -acüiamino-y-piperidino-butirofenon-szárTnazéko­kat állítunk elő; az így kapott vegyületek acil­amino-csoportját hidrolízis útján alakítjuk át aminocsoporttá. 25 Az új vegyületek és sóik a szokásos módsze­rekkel alakíthatók gyógyszerkészítményekké. Az (I) általános képletű vegyületek teljes előállítási eljárását az (A) képletsor szemlélteti, ahol R2, R 3 , R 4 és R 5 jelentése a fentivel egye-30 ző, R6 hidrogénatomot vagy 1—4 szénatomos 160402

Next

/
Thumbnails
Contents