160395. lajstromszámú szabadalom • Eljárás finom üvegszál felületi réteggel való bevonására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 160395 ^JLT Nemzetközi osztályozás r w Bejelentés napja: 1970. XII. 28. (Sí—1192) C 03 c 25/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1971. X. 15. N^^JíUNj,»**/ HIVATAL Megjelent: 1971. V. 31. Feltalálók: Karabélyos Péter oki. vegyészmérnök, 45%, Dr. Lőcsei Béla oki. vegyészmérnök, 35%, Gressay József oki. vegyészmérnök, 20%, Budapest Tulajdonos: Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest Eljárás finom üvegszál felületi réteggel való bevonására 1 A találmány tárgya eljárás finom üvegszál­nak a szálhúzás során legfeljebb egy mikron vastagságú felületi réteggel való bevonására, üvegszálból és műgyantából álló társított rend­szerben történő felhasználásához. A műszaki gyakorlatban egyre szélesebb kör­ben terjednek el az üvegszálerősítésű anyagok. Ezek az anyagok csak akkor rendelkeznék a kellő mechanikai tulajdonságokkal, ha -az üveg­szál és a műanyag között kémiai kötés létesül. Ennek érdekében az üvegszálat olyan anyaggal vonják be, amely egyrészt az üvegszál felületé­vel, másrészt a műanyaggal kémiai kötést léte­sít és ezáltal az anyagszerkezet egységessé vá­lik. (Kurt A. F. Schmidt: „Technologie textiler Glasfasern" 1964. Rudolf Zedhner Veri. GMBH. Speyer/Rhein, Wien, Zürich. — Gépipari Tudo­dományos Egyesület „Üvegszálvázas műanya­gok" 1967. Budapest, — Dr. Knapp, O.: Glas­fasern. Akadémiai Kiadó 1966. — Dr. Korányi, GyT: „A szilikátüvegek felületi tulajdonságai" 1960. Budapest.) A jelenleg alkalmazott bevonó anyagok fő­ként két csoportba sorolhatók. Az egyik cso­port a króm-metil-métakirilát-komplex típusú anyagoPiS (pl. VOLÁN), a másik a halogén silá­. nok (pl. SILAN) csoportja. Ezek a műgyantával társítható bevonó anyagok a különféle műanya­gok esetében különböző módón' viselkednek, 10 15 ezért más és más bevonó anyag szükséges a különféle szigetelő lakkok, poliészter gyanták, epoxi gyanták, sellak stb. esetében. A felületkezelő anyagok alkalmassága külön­böző műgyanták felvitele esetén, Schmidt hivat­kozott könyve szerint: A jó bevonó anyag jellemzője, hogy az üveg­szál felületéhez és a műanyaghoz egyaránt jól tapad és azokkal főként kémiai kötés útján egynemű szerkezeti, anyagot képez. Az üveg­szálon alkalmazva áteső! fényben eltűnik; a mű­anyag a bevonó anyag hatására minden elemi üvegszálait egyformán nedvesít. Ilyen többfunk­ciós bevonó anyag azonban eddig nem volt is­mert. Találmányunk célja a fentieknek megfelelő, többfunkciós bevonat kidolgozása. A találmány 20 azon' a felismerésen alapul, hogy az etanol­-imiino-dieoetsav^alumínium-komplex az üveg­szál-húzókádból kijövő oxidüvegszál felületén jelenlevő szabad gyökökkel kémiai kapcsolatot létesít. Az üveg szerkezeti felépítésében szere-30 pet játszó alumíniunn ionok és a komplexben levő alumínium ionok kapcsolódása szilárd kö­tést eredményez. Az alumínium-komplex hidr­oxil-csoportja -víz kilépése mellett reagál az akril-metakril-kopolinier' termoreafctív csoport-25 jávai. 1&0395

Next

/
Thumbnails
Contents