160379. lajstromszámú szabadalom • 7 DU és 7 D távbeszélő központ hamishívásra futott kapcsolási szám azonosító áramkör

MAGYAH NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. KU. 24. (SA—1045) Közzététel napja: 19>71. VI. 04. Megjelenít: 1973. IV. 30. 160379 Nemzetközi osztályozás: H 04 q 1/20 Szabó Balázs karbantartó technikus, Debrecen 7 DU és 7 D távbeszélő központ hamishívásra futott kapcsolási szám azonosító áramkör i A távbeszélő állomások hibái, -amelyek adód­hatnak káíbelbeázásiból, levezetésből, rossz ké­szülékből, a kézibeszélő helytelen visszahelye­zéséből, illetve mellétevésébői, a távbeszélő központ felé hívás •kezdeményezést mutatnak 5 anélkül, hagy az előfizető hívást kezdeménye­zett volna. Ez az úgynevezett „hamisihívás'' mindaddig fennáll és foglalja a központ kap­csoló gépét, amíg a hamishívást eredményező hibát el nem hárították, illetve a hibás állomást JQ ki nem zárták a forgalomból. Országos viszonylatban megállapított tény, hogy a gépkapcsolású főközpontok nagyforgal­mú időben — hétköznapokon 8.00 h-tól 12 h-ig és 14.00 h-tól 16.30 h-ig — a méretezettnél na- 15 gyabib teljesítménnyel dolgoznak, amely annak következménye, hogy az előfizetők által kezde­ményezett hívások száma — a gépek kapacitá­sához mérten — magas. A gépék ,100%-on felüli teljesítménye pedig a veszteségi tényező roha- 20 mos .növekedésével jár. A hamishívások is a veszteségi tényező növekedését eredményezik, — ugyanis az .általuk lefoglalt gépek nem ve­hetnek részt a hasznos forgalom lebonyolításá­ban. A veszteségi tényező növekedése a táv- 25 beszélgetésiek darabszámának csökkentését ered­ményezi, amely a postának, továbbá a népgaz­daságnak nagy veszteséget jelent. A 7 DU távbeszélő központok olyan felépíté­sűek, hogy nagyforgalmú időben már pár darab 30 kezdeményezett hívás is — amely nem fejeződik be — forgalmi torlódást idéz elő, pl. egy vonalkereső vezérlő áramkörihöz kilenc db vo­nalkereső gép tartozik. Ha egy vezérlő egy hívás miatt felakad, a hozzá tartozó kilenc, db vonalkeresőt is kizárta a forgalomból. A kö­vetkező ide irányuló hívás pedig az utolsó előtti választási fokozatnál tartja fogva a vezérlőt, mivel ehhez a vezérlőhöz is kilenc db kapcsoló­gép tartozik, ezek is kizáródnak a forgalomból, a felakadásrok így fűződnek tovább. A hamis­hívás áramkörök foglaltságai is hasonló torló­dásokat okoznak, ugyanis az első választási fo­kozat az I. Csoportkereső alcsoporthoz három db hamisihívás ák. tartozik, melyek több al­csoportban is élnek. Az alcsoporthoz tartozó három db ák. foglaltsága esetén egy újabb hamishívás nem tud kifutni. Ez azt jelenti, hogy a hamishívás vezérlésében résztvett regiszter és I. CSK. vezérlő kettő, illetve egy percig nem tud felszabadulni. Időzítés után az emMtett áramkörök ugyan felszabadulnak, de a hamis­hívás még nincs kivezérelve. Így újabb indítás és két perces időzítés kezdődik. Egy ilyen hamis­hívás annyiszor kettő percig foglalja a regisz­tert, majd az I. CSK. vezérlőt, amíg egy olyan csoportot nem (talál, amelyben szabadhaimis­hívás ák. van. A regiszter a tizenöt másod­perces tartásidőt figyelembe véve, annyiszor 8 db kapcsolást tudott volna lebonyolítani, ahány-1&0379

Next

/
Thumbnails
Contents