160356. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus frekvenciaszűrő

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. IX. 15. (NA—7ftl): Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1966. IX. 15. (119 878) Közzététel napja: 197,1. X. 15. Megjelent: 1973. IV. 30. 160356 Nemzetközi osztályozás: H 03 h 9/26 •%' <0& \tmm atiHq Feltaláló: Trzeba Erich oki. mérnök, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Kombinat VEB Elektronische Bauelemente cég, Teltow, Német Demokratikus Köztársaság Mechanikus frekvenciaszűrő A találmány tárgya mechanikus frekvencia­szűrő, amely mechanikus úton kapcsolt me­chanikus rezonátorokból és adott esetben me­chanikus fcerülőutaskaposiolágból áll, amelynek végei energiaátalakátókkal vannak ellátva. kell határozni. Ez a feladat pozitív valósrész­-összetevőjű komplex „csillapító pólusok" meg­valósítását teszi szükségessé. Komplex „csillapító pólusok" előállításához eddig használt ismert, pozitív valósrész-össze­tevő jű reaktaneiaszerű kerülőutaskapcsolások olyan komplex „csillapítás pólusokat" eredmé­nyeznek, amelyeknek ugyanakkora negatív valósrészösszetevőjük is van. A „csillapítás pó-i lusdik" tehát tükörképként helyezkednek el á komplex frekivenciasík képzelt tengelyéhez vi­szonyítva. Ha ily módon mechanikus frekvenciaBzűrőt kívánunk létrehozni, amely osillapításmentes késleltető tagot tartalmaz, úgy a negatív valós­rész-össztevőjű csillapítás-tagok csak további rezonátorok útján kompenzálhatok. Az ily módon kialakított firekvenoiaszűrők nem, méretezhetők optimálisan. A kiegészítő re­zonátorok növelik a méreteket, a súlyt és a mechanikus frekvenciaszűrő hibalehetőségeit. A találmány célja, hogy a mechanikus frek­venciaszűrők szelektáló tulajdonságait az át­eresztősáv közelében és/vagy a frekvencia előírt amplitúdó és fázis tulajdonságait a rezonátorok számának növelése nélkül megjavítsa, ill. lehe­tővé tegye, hogy a szűrő méreteit csökkentsük és a mechanikus stabilitást növeljük. A találmány feladatkitűzésie, hogy olyan oh­mos kerülőutaskapcsolást alkosson, amely vala-160356 Ismeretes, hogy a mechanikus frekvencia­szűrők csillapítási görbéinek meredekségét ^csil­lapítás pólussal" növelik, hogy ezáltal a nagy szelektivitás-igény következtében szükséges re­zonátorok száma csökkenthető legyen. Az ismert „csillapítás pólust" mechanikus ke­-i^lőutiastotpcscdások^tján-ÍT0zzái:^étrer^zekr-a­kerülőutasikapcsolások mechanikus csataló négy­pólusok és a villamos analóg kapcsolásokban reaktanciaszerű csatolást alkotnak. Ez más szó­val azt jelenti, hogy ilyen módon csak réak­tancia-szerű kerülőutaskapcsolások valósíthatók meg. Ha reális frekvenciáknál reaktanoiaszerű ke­rülőutaskapQSolásokkal hozzuk létre a „csilla­pítás pólusokat", úgy azoknak a rezonátorok veszteségei miatt állandó negatív valósrész­-összetevőjük lesz. Mechanikus frekvenciaszűrők kimenőjelének pontos" kompenzálása ilyen mó­don nem lehetséges. Sok esetben — különösen a modem híradás­technikai rendszerekben mechanikus frekven­ciaszűrők alkalmazásakor a frekvenciakarakte­risztikát amplitúdó és fázis szerint előre meg

Next

/
Thumbnails
Contents