160326. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzofurán- és benzotiofén karbonsavészterek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XI. 12. (GE—876) Svájci elsőbbsége: 1969. XI. 13. (16 890/69) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1973. V. 31. 160326 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 5/36; C 07 d 63/22; C 07 d 63/08 míkimi^fös^ Feltalálók: Dr. Habicht Ernst vegyész, Oberwil/BL, Svájc, X)r. Libis Bernard vegyész, Saint-Louis-La Chaussee, Franciaország Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G. cég Basel, Svájc Eljárás benzofurán- és benzotiofén-karbonsavészterek előállítására A találmány új, heterociklusos karbonsavész­terek és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógy-­szerkészítmények előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Az (I) általános képletű heterociklusos kar­bonsavészterek — e képletben R legfeljebb 6 szénatomos alkil-csoportot, Rt 1—10 szénatomos alkil-csoportot vagy 5—7 szénatomos cikloalkil-csoportot, X oxigén- vágy kénatomot és Zt és Z 2 hidrogénatomot, 35 rendszámig terjedő halogénatomot, legfeljebb 2 szénato­mos alkil- vagy alkoxi-csoportot je­lent — eddig még nem voltak ismertek. Azt találtuk, hogy az új vegyületek, különösen a metil-, etil- és decilészter, a 2,3-dihidro-5-(2--metilén-butiril)-6-,metil-benizofurán-2-kar­bonsav-, valamint a 2,3-dihidro-5-(2-metilén-bu­tiril)-6,7-^dimétil-beinzöfurátnL-2-karbonsav­metilésztar, értékes gyógyászati tulajdonságo­kat, valamint széles /terápiás indexet mutatnak. Standard-kísérletekkel [lásd E. G. Stenger és mtsai., Schweiz, med. Wochenschr. 89, 1126 (1959)] bebizonyítottuk, hogy ezek a vegyületek diuretikus és szaluretikus hatással rendelkeznek. Ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik az új ve­gyületeket olyan zavarok kezelésére, amelyeket 10 15 20 25 30 elektrolitok, különösen nátriumklorid hiányos kiválasztódása idéz elő. Ilyen zavarok ödémák és hipertóniák okai lehetnek. Az (I) általános képletű heterociklusos kar­bonsavészterekben Zj a 4-es vagy 6-os, Z2 pe­dig a 6-os vagy 7-es helyzetet foglalhatja el. R és Rí alkil-csoportokként például metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izobutil-, szék butil-, terc butil-, pentil-, 2-metil-butil- izopen­til-, 2,2-dimetilpropil-, 1-metil-butil-, 1-etil-pro­pil-, l,2icÜ(metil-propiI, terc. pentil- és hexil-cso­port lehet Az RÍ csoport például jelenthet to­vábbá alkü-csoportként heptil-, ofctil-, nonil­vagy decil-csoportot és cikloalkil-csoportként ciklopentil-, ciklohexil- vagy cikloheptil-csopor­tot és Zi, valamint Z2 alkil-csoportokként me­til- vagy etil-csoportok és alkoxi-csoportokként metoxi- vagy etoxi-csoportok lehetnek. Az első eljárásváltozat szerint úgy állítunk elő (I) általános képletű vegyületeket, hogy va­lamely (II) általános képletű vegyületet — e képletben Am egy szekunder szerves bázis gyökét jelenti és R, Rí, X, Zi és Z2 az (I) képletnél megadott je­lentéssel rendelkeznek — egy (III) általános kép­letű amin —• ebben a képletben Am a (II) kép­letnél megadott jelentésű —r lehasítása közben elbontunk. Am valamely szekunder szerves bázis gyöke­ként például dimetilamino-, dietilamino-, 1-pir-160326

Next

/
Thumbnails
Contents