160325. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dibenzo-cikloheptenil-piperazinilalkil- imidazolidinon-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIH. 10. (GE—850) Svájci elsőbbsége: 1969. VIII. 11. (12 120/69) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1973. V. 31. 160325 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 57/00; C 07 d 51/70; C 07 d 49/34; C 07 c 13/24 Feltalálók: Dr. Schindler Walter vegyész, Riehen/BS, Dr. Züst Armin vegyész, Birsfelden/BS, Svájc Tulajdonos: CIBA—GEIGY A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás dibenzocikloheptenil-piperazinil-alkil-imidazolidinon-származékok előállítására A találmány új dibenzoitílkloheptenil-piperazi­nilHalikil-imidazolidinon^származékoknak, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé­nyeknek az előállítására, valamint alkalmazásá­ra szolgáló eljárásra vonatkozik. Az (I) általános képletű imidazolidinon-szár­mazékok — ebben a képletben X hidrogénatomot, klóratomot, metil- vagy me­toxi-csoportot, Rí valamely 1—4 szénatomos rövidszénláncú al­kil-csoportot, R2 hidrogénatomot vagy metilcsoportot és n 2 vagy 3 értékű egész számot jelent —•' valamint savakkal alkotott addíciós sóik eddig még nem voltak ismertek. Azt találtuk, hogy ezek a vegyületek, különö­sen az l~[2-[4-(8-metil-10,ll-dihidro-5H-diben­zo[a,d]cikloheptén-10-il)-l-piperazinil]­-etil]-3-metil-2-imidazolidinon és az l-[2-[4-(8--klór-10,ll-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciklo­heptén-10-il)-l-piperazinil]-etil]-3-metil-2--imidazolidinon, valamint sóik értékes gyógyá­szati tulajdonságokkal és magas terápiás index­szel rendelkeznek. Ezek a vegyületek orális, rek­tális vagy parenterális beadás esetén a központi idegrendszerre tompító hatásúak, így pl. csök­kentik a motilitást, fokozzák a narkózist, anti­emetikus hatásuk is van és az ún. „test de la traction" során gátló hatást mutatnak. Továbbá szimpatikolitikus, hisztamin- és szerotonin-anta­gonisztikus aktivitással is rendelkeznek. E ha-5 tásaik alapján, amelyek különböző standard-kí­sérletekkel — v. ö. Domenjoz és Theobald, Arch. Int. Pharmacodyn. 120, 450 (1959) és W. Theo­bald és mtsai., Arzneimittelforsch. 17, 561 (1967) — mutathatók ki, ezek a vegyületek alkalma-10 saknak mutatkoznak különböző okokból eredő feszültségi- és izgalmi állapotok kezelésére. Az (I) általános képletű vegyületekben Rt rö­vidszénláncú alkil-csoportokként metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izobutil-, szék. butil-15 vagy terc. butil-csoportot jelenthet. Az (I) általános képletű vegyület előállítására valamely (II) általános képletű vegyületet — eb­ben a képletben X és R^ az (I) képletnél meg-20 adott jelentésűek, egy (III) általános képletű ve­gyület — e képletben Rt és n jelentése meg­egyezik az (I) képletnél megadottakkal — vala­mely reakcióképes észterével reagáltatunk és adott esetben a reakcióterméket valamely sav-25 val addíciós sóvá alakítjuk. A (III) általános képletű vegyületek alkalmas reakcióképes észterei például halogenidek, mint kloridok vagy bromidok, továbbá szulfonsavész­terek, pl. a metánszulfonsavészter vagy az o-30 vagy p-toluolszulfonsavészter. 160325

Next

/
Thumbnails
Contents