160324. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dibenzoxepinil-pierazinil-alkil- imidazolidinon-származékok előállítására

MAGYAR W£PKÖZTARSASAQ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VIII. 10. (GE—849) Svájci elsőbbsége: 1969. VIII. 11. (12 124/69) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1973. V. 31. 160324 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/04; C 07 d 51/70; C 07 d 49/34; C 07 d 9/00 f-,. iinwtár Feltalálók: Dr. Schindler Walter vegyész, Riehen/BS, Dr. Schmid Erich vegyész, Basel, Dr. Züst Armin vegyész, Birsfelden/BS, Svájc Tulajdonos: CIBA—GEIGY A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás dibenzoxepinil-piperazinil-alkil-imidazolidinon-származékok előállítására A találmány új dibenzoxepinil-piperaziml-al­kil-imidazolidinon-származékok, ilyen vegyüle­teket tartalmazó gyógyszerkészítmények előállí­tására és ezek felhasználására szolgáló eljárásra vonatkozik. Az (I) általános képletű imidazolidinon-szár­mazékok — ebben a képletben X hidrogénatomot, klóratomot, metil- vagy me­toxi -csoportot, R valamely 1—4 szénatomos rövidszénláncú al­kilcsoportot és n 2 vagy 3 értékű egész számot jelent, — valamint savakkal alkotott addíciós sói eddig még nem voltak ismertek. Azt találtuk, hogy ezek a vegyületek, különö­sen pedig az l-[3-[4-(8-klór-10,ll-dihidro-di­benz[b,f ]oxepin-10-il)-l-piperazinil] -propil] --3-m.etil-2-imidazolidinon, valamint e vegyüle­tek sói értékes gyógyászati tulajdonságokkal és magas terápiás index-szel rendelkeznek. Ezek a vegyületek orális, rektális vagy parenterális be­adás esetén a központi idegrendszerre tompító hatásúak, így pl. csökkentik a motilitást, fokoz­zák a narkózist, •antiemetikus hatásúak és az ún. „test de la traction" során is hatásosnak mutat­koznak, továbbá szimpatikolitikus és szeroto­nin-antagonisztikus hatásuk is van. E hatásaik alapján, amelyek különböző standard-kísérle­tekkel — v. ö. R. Domenjoz és W. Theobald, 10 15 20 25 30 Arch. Int. Pbarmaoodyn. 120, 450 (1Ö59) és Theo­bald és mtsai, Arzneimittelforsch. 17, 561 (1967) —• mutathatók ki, ezek a vegyületek alkalma­saknak mutatkoznak feszültségi- és izgalmi ál­lapotok kezelésére. Az (I) általános képletű vegyületekben R rö­vidszénláncú alkilcsoportként például metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izobutil-, szék. butil- vagy terc. butil-csoportot jelenthet. Az (I) általános képletű vegyületek találmány szerinti előállítása során valamely (II) általános képletű vegyületet — e képletben X az (I) kép­letnél megiadott jelentéssel rendelkezik — egy (III) általános képletű vegyület — e képletben R és n az (I) képletnél megadott jelentésű — valamely reakcióképes • észterével, reagáltatunk és adott esetben a reakcióterméket valamely savval addíciós sóvá alakítjuk. A (III) általános képletű vegyületek alkalmas reakcióképes észterei például halogenidek, mint kloridok vagy bromidok, továbbá szulfonsav­észterek, pl. a metánszulfonsavészter vagy az o- vagy p-toluolszulfonsavészter lehetnek. Ezeket az észtereket a (II) képletű szabad bá­zisokkal előnyösen valamely oldószer jelenlété­ben reagáltatjuk. Alkalmas oldószerek azok, amelyek az adott reakciókörülmények között közömbösek, mint például szénhidrogének, így 160324

Next

/
Thumbnails
Contents