160318. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus müködtetésű zsírzó készülék főként mezőgazdasági gépek számára

MAGVAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VI. 10. (JU—218) Közzététel napja: 1971. X. 15. Megjelent: 1973. V. 31. 160318 Nemzetközi osztályozás: F 16 n 11/10; A 01 d 69/12 Juhász Sándor mezőgazdasági gépésztechnikus, 24%, Kunbaja, Matos Lőrinc oki. mezőgazdasági mértlök, 20%, Kiskunhalas, Molnár Ferenc oki. mezőgazdasági gépészmérnök, 32%, Kiskunhalas, Turcsányi Ferenc lakatos, 24%, Soltvadkert Hidraulikus működtetésű zsírzó készülék főként mezőgazdasági gépek számára A különböző erő- és munkagépek, különösen a közlekedés, a szállítás és a mezőgazdaság gépei rendszeres és gondos karbantartást igényelnek, mert éneikül a gépek gyafeori üzemzavarai és rövid élettartama a költségek jelentős megnő- 5 vekedését eredményezik. A karbantartásnak a leggyakoribb s így a munkaigényesség szem­pontjából legjelentősebb része a kenés, amelyet — különösen a mezőgazdaság erő- és munka­gépei esetében a csúcsigénybevétel idején — io műszakonként keil elvégezni. "^ A zsírzást a karbantartásra berendezett S2ser­viz-üzemekben pneumatikus működtetésű, nagy­nyomású zsírzóberendezéssel végzik (1 137 421 15 lsz. francia szabadalmi leírás). Egy adott gép­pa<rk számára egy önálló szérviz-üzem berende­zése és nagynyomású zsírzóberendezéssel váló ellátása azonban túlságosan költséges lenne, emellett az év során csak szezonálisan lenne ki- 20 használható, ezért csak hosszú időn át amorti­zálódna. Legnagyobb hátránya azonban abban rejlene, hogy a gépeknek éppen a legnagyobb fokú kihasználás idején műszakonként be kel­lene vonulniok a központi szerviz-üzembe, mert 25 a mezőgazdasági munkahelyeken az ilyen zsírzó­prés működtetéséhez szükséges 10—12 at. nyo­mású sűrített levegő nem áll rendelkezésre. így a zsírzás jelentős munkaidő kiesést és üzem­anyag-veszteséget okozna. 30 A szerviz-üzem létesítésének hátrányai miatt a rendszeres kenést kézi zsírzökkal (441 892 lsz. svájci szabadalmi leírás) végzik. Tekintve azon­ban, hogy egy erő- és munkagépből álló egység kenési munkaideje átlagosan 60—70 perc, de bonyolultabb esetben ennél is több, pl. gabona­kombájn esetében 110—120 perc, az ily módon kieső hasznos munkaidő igen jelentős. Emellett a kézi zsírzás eredményes elvégzése gondos munkát igényel, amit a művelet fárasztó volta károsan befolyásai. De még gondos munka ese­tén sem eredményez tökéletes kenést, mert a zsírzófaelyek nagy része a kézi zsírzás számára nehezen hozzáférhető. Találmányunk célja csekély költséggel elő­állítható és egyszerű módon üzembentartíható zsírzókészülék kidolgozása, amelynek segítségé­vel a kézi zsírzás géppel működtetett zsírzó­készülékkel helyettesíthető és a gépek — fő­ként a mezőgazdaság gépeinek — kenése bár­hol, bármilyen körülmények köpött elvégezhető. Találmányunk: tárgya hidraulikus működte­tésű zsírzókészülék főként mezőgazdasági gépek számára. Felismertük, hogy különösen a mező­gazdaságban használatos erőgépek — traktorok, dömperek, kombájnok stb. — hidraulikája fel­használna/tó az olaj nyomással hozzávetőleg azo­nos zsírzónyomás előállítására, ha a nyomóolaj tartályhoz megfelelően kiképzett hidraulikus 160318

Next

/
Thumbnails
Contents