160175. lajstromszámú szabadalom • Eljárás forgácsolhatókarbonacélok gyártására a különleges dezoxidációval

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. V. 29. (OI—123) Közzététel napja: 1971. IX. 08. Megjelent: 1973. III. 30. 160175 Nemzetközi osztályozás: C 21 c 7/06 L Feltalálók: Csépányi Sándor oki. kohórnémök, Miskolc, Dr. Énekes Sándor oki. kohómérnök, Miskolc, Temesszentandráai Guido oki. kohórnénnök, Budapest, Zámbó Pál oki. kohómérnök, Miskolc, Pálmay Zoltán oki. gépészmérnök, Ózd Tulajdonos: Ózdi Kohászati Üzemek, Ózd, Lenin Kohászati Művek, Miskolc Eljárás jól forgácsolható karbonacélok gyártására különleges dezoxidációval A találmány tárgya jól forgácsolható karbon­acélok gyártási eljárása, ahol a forgácsolási tulaj­donságok javítása érdekében különleges dézoxi­dációt alkalmazunk. A korszerű ipari termelésben a gyártási folya­matok időbeli összehangoltsága döntő fontosságú. A forgácsoló üzemekben ezért egyre nagyobb je­lentősége van a megmunkált anyag nemcsak jó, hanem egyenletes fórgácsolhatóságának is, a technológiai adatoknak egy megengedett határon belüli tartása érdekében. Ennek az igénynek hosz­szú ideig csak az úgynevezett automata acélok feleltek meg. A legutóbbi évtizedben azonban olyan törekvések jelentkeztek, amelyek más acél­minőségekre is kiterjesztik ezt a kívánalmat. A szakirodalomban legújabban megjelent köz­lemények szerint a TiC-tartalmú keményfém for­gácsolószerszámok felületén karbonacélok meg­munkálása során a forgácsolt acélban mindig je­lenlevő' dezoxidációs termékekből olyan nem-fé­mes felrakodás keletkezhet, amely a szerszám élettartamát jelentősen növeli. Ez a nem-fémes felrakodás nem azonos azzal a úgynevezett élsi­sakkal, amely kis vágósebességeknél keletkezik, fémes fázisokból áll és a forgácsolási technológiá­ban régóta ismeretes. Kimutatták, hogy a szerszámot védő fentebb említett nem-fémes felrakodás biztosításához a forgácsolandó karbonacélt olyan komplex — azaz többalkotós — ötvözőanyag adalékolásával kell 10 15 20 25 30 2 dezoxidálni, amelynek összetétele: 75—90% Si, 4—10% Ca és maximum 2% Ál. Ilyen gyártási eljárás ismerhető meg pl. az 1,365 084 számú fran­cia szabadalmi leírásból. Vizsgálatokkal megálla­pították, hogy az említett összetételű dezoxidáló­szer alkalmazásával a szerszám-élettartamot te­kintve akkor forgácsolható jól a karbonacél, ha oxigéntartalma legalább 0,005% és oxidzárvá­nyaiban az AI2O3 részaránya nem nagyobb 35%-nál. A TiC-tartalmú kemény fémforgácsolószerszá­mon keletkező nem-fémes kopásgátló felrakodás vastagsága a szerszám felületén fellépő hőmér­séklet és nyomás függvényében változik. Ha egy adott acélminőséget úgy forgácsolunk, hogy a technológiai jellemzők közül csak a vágósebessé­get növeljük, akkor a vágósebességgel együtt nö­vekvő hőmérséklet hatására az említett nem-fé­mes réteg viszkozitása csökken, miáltal a réteg kiszorul a forgács alól. Ez a körülmény megha­tároz egy bizonyos vágósebesség-intervallumot, amelyen belül a legjobb szerszáméitartósság ér­hető el. Ha a megmunkált acél szilárdsága na­gyobb, a szerszámon fellépő nyomás is nagyobb, így az előbbiekben említett kedvező forgácsolóse­besség-intervallum alsó és felső határa a kisebb sebességek felé tolódik el. Ezen eltolódás során a felső sebességhatár eltolódása nagyobb mértékű, ezért az optimális vágósebesség-intervallum az eltolódás során még be is szűküL 160175

Next

/
Thumbnails
Contents