160172. lajstromszámú szabadalom • Kenőanyagkompozicíó kétütemű szikranyújtású motorok üzemanyagához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 160172 • SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY JÉÉ» Nemzetközi osztályozás: C 10 m 1/08 'fTM Bejelentés napja: 1960. XII. 13? 23«(0A—438) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. III. 30. .V •» • ; ** , Feltalálók: Dr. Vlajta László oki. vegyészmérnök, 34%, Budapest, Dr. Cenkvéri István oki. vegyészmérnök, 33%, Szőny, Paliay István vegyészmérnök, 33%, Budapest :Tulajdonos:; Országos »Röoiaj és Gázipari Tröszt, Budapest Kenőanyagkompozíció kétütemű szikragyújtású motorok üzemanyagához 1 A találmány tárgya szélsőséges felhasználási körülményekre is alkalmas, lerakódás mentes üzemet biztosító kenőanyagkompozíció kétüte­mű szikragyújtású motorok üzemanyagához. Ismeretes, hogy a belsőégésű motorok, ezen belül a kétütemű szikragyújtású motorok szer­kezete, technológiája és műszaki fejlődése terén az utóbbi időben olyan változás következett be, ami fokozott igényeket támaszt a kenőolaj mi­nőségével szemben. Így, az elmúlt tíz év folyamán jelentősen megnőtt a kétütemű motorok fajlagos teljesíti menye : —, ezzel együtt egyes motorszerkezetek, elsősorban a dugattyúk hőterihelése; Ez a tény a felhasznált motorolajok minősége terén alap^ vető változást igényelt: döntően az oxidációs stabilitás és tisztítóhatás (detergenshatás) vonat­kozásában — fenntartva egyidejűleg azt a köve­telményt, hogy az olaj minél kisebb mértékbén rontsa a benzin oktánszámát. Találmányunk célja a kétütemű szikragyújtá­sú motorokhoz olyan kenőolajkompozíció létre­hozása, amely a korszerű fejlesztett motortípú­sokban és szélsőséges felhasználási körülmények között is biztosítja a motorok optimális élettar­tamát és megfelelő üzembiztonságát. Ismeretes, hogy a kétütemű motorok kenésére szolgáló olajoknál a megkívánt rendkívül össze­tett kéhéstechnikai viselkedés hordozói: az alap­olaj, a helyesen kiválasztott adalékok, valamint a hígító könnyűpárlat-elegy tulajdonságai. Első lépcsőben, az alapolajok. minőségét vizs­gáltuk azért, hogy az olajoK szénhidrogén össze-5 tétele és az oxidációs stabilitás, valamint a de­tergenshatás összefüggését tisztázzuk. Ezt köve­tően a vizsgálatokat minőségjavító adalékokat tartalmazó változatokkal is kiegészítettük. El­lenőrző és összehasonlító . vizsgálatok céljára a 10 147 966 sz., valamint á 148 456 sz. magyar sza­badalmakban szereplő kiviteli példák szerinti olajokat használtuk fel. Vizsgálati tapasztala­taink szerint optimális minőségű és legkedve­zőbb adalék-érzékenységű alapolajok úgy állít-15 hatók elő, ha 40—46% nafténaromás gyűrű-tar­talmú intermedier bázisú és 56—64% naftén­aromás gyűrű-tartalmú szélsőségesen nafténes karakterű alapolaj komponensek 7:1—3:1 ará­nyú kompozícióját használjuk alapölajként és 20 egyidejűleg- nagy hatékonyságú adalékolást al­kalmazunk. 25 30 További kísérleteink során az alapolajok ösz­szetételének a benzin oktánszámára gyakorolt befolyását tisztáztuk. Ennek kapcsán igazolást nyert, hogy az előzőekben ismertetett szénhid­rogén összetételű és viszonylagos arányosítású kompozíciók legalább egyenértékűen kedvező hatásúak, mint a feltüntetett magyar szabadal­mak nafténes jellegű kenőolaj alapon készült 160172

Next

/
Thumbnails
Contents