160135. lajstromszámú szabadalom • Termoelektromos gyújtásbiztosítóberendezés gyújtásbiztosító- és főgázszeleppel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL, SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 25. (JU—223) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. II. 13. (P 19 07 181.9) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. II. 28. 160135 Nemzetközi osztályozás: F 23 d 13/46 kbm:it Feltaláló: Vollprecht Siegfried mérnök, Bad Boll, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Junkers & CO. GmbH., Wernau/Neckar, Német Szövetségi Köztársaság Termoelektromos gyújtásbiztosítóberendezés gyújtásbiztosító- és főgázszeleppel A találmány egy hőeldktromos gyújtásbizto­sító berendezésre vonatkozik, amelynek olyan gyújtásbiztosító és főgázszelepe van, amelynél a gyújtásbiztosító szelep zárószervével össze­kapcsolt mágnesbetéfcnek a talpsaruja egy ko- 5 axiálisan elrendezett működtető rudazaton ke­resztül, a rajta levő kezelőfogantyúval a mág­nesbetét elektromágneseivel hozható kapcsolat­ba, s ugyanakkor az elektromágnesekkel össze­kapcsolt állapotból kiiktatható és a főgázsze- 10 lep zárószerve a működtető rudazaton szilár­dan rögzített menesztő segítségével a nyitott állásba mozdítható. Ilyesfajta gyújtásbiztosító berendezést, amely- 15 nek gyújtásbiztosító- és főgázszelepe van, tár­gyal például az 1 247 984 lajstromszámú német közzétételi szabadalmi leírás. A gyújtásbiztosító szelep működtetéséhez szükséges kezelőfogantyúnak nyomógomb for- 20 mája van és a talpsarunak az elektromágnes­hez tapadó állásból való leválasztása egy má­sik nyomógomb segítségével történik, amely a mágnesbetét védőburkolata és a gyújtásbiztosí­tó szelep záró szerve közé benyúló szögemeltyű 25 karja segítségével szakítja le a talpsarut az elektromágnesről. A talpsarunak az elektro­mágínastől való eltávolítását végző további nyo­mógombnak ilyenforma elrendezése az ehhez szükséges tér miatt nem minden esetben lehet- so séges, eltekintve attól, hogy ennek megfelelően a ráfordítás is nagyobb. A találmány feladata ezért egy olyan hő­elelktromos gyújtásbiztosító berendezel megva­lósítása, amelynek segítségével a mágnessarut a mágnesbetét elektromágnesétől egyszerű mó­don le tudjuk választani. A bevezetőben már körülírt fajtájú és e ta­lálmánynak megfelelő hőelelktromos gyújtása­biztosító berendezéssel ezt a feladatot úgy old­hatjuk meg, hogy a gyújtásbiztosító szelepnek a fő-gázszelep felé irányított oldalán helyet­foglaló bordán legalább kettő talorésszel U-alakban kiképzett rugós kengyel van elhelyez­ve, amelyeik közötti távolság kisebb, mint a gyújtásbiztosító szelep és a főgázszelep között található átmenő nyílás átmérője, és a talp­rész elvégződései a bordától befelé irányított érintkező felületek felé szarv alakban, majd ezt követően a csúszó felületek irányában ki­felé vannak meghajlítva, és az ütköző ferile­tekhez egy, a működtető rudazat szabad végén elhelyezett húzótárcsa van hozzárendelve, amelynek a berendezés üzemhelyzetének meg­felelő állásból való kihúzása révén a talpsarut az elektromágnestől leszakíthatjuk. Emellett gondoskodtunk arról, hogy az U-alakú rugós kengyel talprésze körülbelül akkora legyen mint az a távolság, amely a talpsaru leválasz­tását végző húzótárcsa és a főgázszelep záró-160135

Next

/
Thumbnails
Contents