160132. lajstromszámú szabadalom • Lapadagoló berendezés különösen sokszorosító és másológépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Feltalálók: SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. XI. 17. Kiállítási elsőbbsége: 196». V. 16. Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. II. 28. (IO—157) 160132 Nemzetközi osztályozás: B 41 1 21/02 /^Si^SW;^ Kuczik Endre műszerész, 35%, Kovács Ferenc műszerész, 35%, Szabó Béla szerkesztő, 30%% Budapest Tulajdonos: Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, Budapest Lapadogató berendezés különösen sokszorosító és másológépekhez A találmány tárgya lapadogató berendezés különösen sokszorosító és másológépekhez. Az irodalomból és gyakorlatból számos kü­lönféle megoldású lapadogató és vezérlő szer­kezet ismeretes. A lapadogató és vezérlő szer- 5 kezetek feladata minden egyes megoldásnál az, hogy a méretre vágott lapkötegből a lapokat egyenként juttassa a sokszorosító vagy másoló­gép képalkotó berendezéséhez. Az egyenkénti adagolás mellett alapvető követelmény, hogy a 10 lapok képalkotó berendezéséhez mindig azonos illetve megfelelő fázisban érkezzenek. Ez gya­korlatilag azt jelenti, hogy az adagolószerkezet által adagolt és a képalkotó berendezésen ke­resztül juttatott lapot visszatesszük az adagoló- 15 szerkezetbe, akkor a kétszeri másolás után a lapon keletkezett kép vonalainak egymást fed­niük kell, illetve az adagolási irányban történő elcsúszásnak kisebbnek kell lenni a gép jelle­ge által meghatározott értéknél. 20 Ezt a feladatot az ismert sokszorosító és má­solóberendezésekben különféle szerkezetekkel érik el. Egy ismert mechanikus vezérlésű lap­adogató szerkezet a következőképpen működik. 25 A lapadogató szerkezet a lapköteg felső lap­ját egymástól eltávolított álló hengerpár közé juttatja, amely mögött elhelyezett ütközőlemez s. lap haladó mozgását 'meghatározott helyzet­ben megállítja. A lapindító előtoló mozgásának ;;c befejezése pillanatában a hengerpár összezárul, majd az ütközőlemez eltávolodik. Ezután a hen­gerpár egyik tagja meghajtást kap, és a lap elindul a képalkotó berendezés felé. Egy másik megoldásánál a lapköteg felső szé­lét lebillenthető szerkezet fogja meg. A lapin­dító szer/kezet a legfelső lapot felgyűri, majd a lapköteg szélét megfogó szerkezet lebillen, és a felgyűrt lap a továbbító hengerpár közé csú­szik. Miután a hengerpár a lapot továbbította, a szerkezet megint megfogja a lapköteget és a folyamat elölről kezdődik. Ezeknek a szerkezeteknek hátránya, hogy sok mozgó elemet tartalmaznak, amik egyrészt nö­velik az előállítási költségeket, másrészt a vi­szonylag bonyolult mechanikus felépítés miatt a meghibásodás illetve rossz laptovábbítás való­színűsége igen magas. Találmányunk a lapadogató szerkezet tökéle­tesebb és egyszerűbb megoldását adják. A ta­lálmány tárgya tehát lapadogató berendezés kü­lönösen sokszorosító és másológépekhez, amely­nek lapkötegből egyes lapokat adogató szerve» lapütköztető eleme, laptovábbító forgó henger­pára és programvezérlő mechanizmusa van. A találmányt az jellemzi, hogy a programvezérlő mechanizmushoz csatlakoztatott szerv által működtetett fésűs kialakítású lapütköztető elem 160132

Next

/
Thumbnails
Contents