160051. lajstromszámú szabadalom • Két hatóanyagot tartalmazó gyomírtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VII. 16. (BA—2442) Német Szövetségi Köztársaság-^beli elsőbbsége: 1969. VII. 17. (P 19 36 341.8) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1973. I. 31. 160051 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 59/26; 125/06; A 01 n 9/02; 9/20 ,V-' *»•"' 11 Feltaláló: Dr. Fischer Adolf biológus, Mutterstadt, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft cég, Ludwiigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Két hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer A találmány hatóanyagként fenoxifkarbon­savszármazékok és biszkarbaimátok vagy sav­anilidak keverékét tartalmazó gyomirtószerre vonatkozik. Ismeretes, hogy szubsztituált fenoxikarbon­savakat, diuretánofcat és savaniliddkat szelak­tív gyomirtószeriként használnak. Gyomirtó ha­tásuk azonban nem kielégítő. Azt találtuk, hogy olyan gyomirtószerek, amelyeik a) egy I képletű vegyületnek — ebben a képletben X klóratomot vagy metilcsoportot, Y klór- vagy hidrogénatomot, R hidrogénato­mot vagy metilcsoportot, Rí hidrogénatomot, alkilosoportot (pl. metil-, etil-, izooktil- vagy izobutilcsoportot) vagy alkoxialkilcsoportot (pl. butiloxietilcsoportot) jelent — vagy e vegyüle­tek sóinak és b) egy II képletű vegyületnek — ebben a képletben R hidrogénatomot vagy halogénal­kilcsoportot (pl. klórmetil-, brómetil-, diklór­propil-, ^-klórpropil-, 2,2-dimetil-2^klóretil-, l,l-dimetil-2-Jklóretilasopoortot) jelent — vagy c) egy III képletű vegyületnek — ebben a képletben X halogénatomot (pl. fluor-, klór-, bróm-, jódatomot) vagy szulfocianáto-, nitro-, trifluormetil-, 1—3 szénatomos alkil- (pl. me­til-, etil-, propil-, izopropil-) vagy alkoxicso'­portot (pl. metoxi-, etoxi-, propoxicsoportot), R adott esetben klór-, bróm-, fluoratommal vagy ciano- vagy tiocianátocsoporttal szubszti­tuált 1—4 szénatomos alifás csoportot (pl. me­til-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, szek.-bu-5 til-, terc.-butil-, allil-, propenil-, metilpropenil-, klóretil-, a-Jklóretil-, /?-klóretil-, a,a~diklánbutil­klóretil-, a-klóretil-, '/?-klóretil-, a,a-diklóíbutil-, a,a-dibrómbutil-, a,a-dimetil-j/?-brómetil-, ciklo­propilcsoportot) és Rí adott esetben halogén-10 atommal (fluor-, klór-, bróm-, jódatommal) szubsztituált 1—3 szénatomos alkilcsoportot (metil-, etil-, propil-, izopropilosoportot) vagy 2—5 szénatomos alikinilcsoportot (etinil-, pro­pinil-, butinil-, pentinilcsoportot) jelent, és n 15 értéke 0, 1, 2 vagy 3 — a keverékét tartalmazzák, preemergensen al­kalmazva jó gyomirtó hatásúak. A találmány szerinti keverékeknek különle­ges előnye, hogy kikelés előtt alkalmazva na-20 gyón hatásosak a legtöbb egyszikű és kétszikű gyom ellen. Preemergens alkalmazáson azt értjük, hogy a gyomirtószereket olyanikor juttatjuk a talaj­ra, amikor annak felszínén a haszonnövényeik 25 csíranövénykéi még nem törtek át. A gyom­irtószerek tehát vetés előtt vagy vetés közben juttathatók a talajra vagy a talajba. Rávihetők a talaj felszínére vagy bedolgozhatok a talaj felső rétegébe (kb. 5 om mélységig), vagy 30 egyenletesen eloszlathatok ebben a talajréteg-160051

Next

/
Thumbnails
Contents