160040. lajstromszámú szabadalom • Három hatóanyagot tartalmazó nagyhatású gombaölőszer készítmény

MAGYAR NÉPKÖZ TÁRSASÁG ORSZÁGOS I \I,ALMÁ.\Y1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 04. (BA—2304) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. XI. 09. (P 18 07 735.5) Közzététel napja: 1971. VIII. 08. Megjelent: 1973. I. 31. 160040 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 51/78 Feltalálók: Dr. Ley Kurt vegyész, Odenthial-Gloebusch, Dr. Eholzer Ulrich vegyész, Köln, Dr. Seng Florin vegyész, Köln, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft cég, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás kinoxalin-di-N-oxid-laktonok előállítására A találmány új kinoxalin-di-N-oxid-4aktonok előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Azt tapasztaltuk, hogy kinoxälin-dinN-oxid­-laktomokat kapunk, ha II általános képletű 2-aciloxi-metil-3-karbonaimido'4kinoxalin-di-N- 5 -oxid-(l,4)-okat — ahol Rí és R2 azonos vagy különböző gyököket, így hidrogénatomot, rö­vidszénláncú alkilcsoportot vagy klóratomöt je­lentenek RÍ ós R4 azonos vagy különböző 'gyö­köket, így hidrogénatomot, vagy 1—4 szénato- 10 mos alkügyök jelentenek és R5 jelentése 1—6 szénatomos alkilgyölk — valamely hígítószerben legalább az elméletileg szükséges mennyiségű szervetlen vagy szerves savval reagáltatunk kb. 0 °C és kb. 100 °C közötti hőmérséklettarto- 15 mányban. ' A találmány szerinti eljárással előállítható új vegyületek az I általános képletnek felel­nék meg, ahol az Rj és R2 gyölkök a fent meg- 20 adott jelentésűek. Ha kiindulási anyagként 2-acetoximetil-3--karbonsav-diimetilamido-kinoxalm-di-N-oxid­-(l,4)-et és savként sósavat alkalmazunk, a re- 25 akció lejátszódását a csatölt rajz szerinti A) reakcióegyenlet szemlélteti. A találmány szerinti eljárásban alkalmazott kiindulási anyagokat ismert módon állíthatjuk elő. A kiindulási anyagok példái az alábbiak: 30 2-acetoximetil-3-karbonamido-kinoxalin-di--N-oxid-(l,4), 2^acetoximetil~3-karbonsav-metilam.ido­-kinoxalin-di-N-oxid-(l,4). 2-acetoximetil^3-karbonsa!v-etilamido-4dnoxalin-di-N-oxid-(l,4). 2-acetoximetil-3-karbonsav-dimetilamido­-kinoxalin-di-N-oxid-(l,4), 2-acetoximetil-3-karbonsav-dietilamido­-ikinoxalm-di-N-oxid-(l,4), A találmány szerinti eljárásban alkalmazott szervetlen vagy szerves savakként azokat kell érteni, amelyeknek disszociációs állandója 22 *C-on mérve kb. 109 és 10~ 5 között van. Az al­kalmazott savak példáiként megnevezzük az alábbiakat: . .—x Sav Disszociációs állandó-10 (22 °C-on) Ecetsav 4,76 Hangyasav 3,77 HF 3,14 H-.PO, 1,96 HNO; —1,32 H2 SO/, —3 HCl —3 HC10-. —9 160040

Next

/
Thumbnails
Contents