159987. lajstromszámú szabadalom • Lábbeli

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VII. 28. (SE—1485) Ausztriai elsőbbsége: 1968. VII. 30. (A 7435/68) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XII. 30. 159987 Nemzetközi osztályozás: A 43 b 17/18 tíh]in\ Feltalálók: Eder Otto főmérnök, Ternitz, Kawan Oskair, Wimpassing, Ausztria Tulajdonos: Semperit Österreichisch— Amerikanische Gummiwerke Aktiengesellschaft, Bécs, Ausztria Lábbeli i A találmány olyan lábbelire vonatkozik, amelynek bevarrott belső talpa és formázott műanyag-, kaucsuk, különösen habosított poli­uretán talpa van, ezenkívül a belső talp és a külső talp közé egy betéttalp van elhelyezve. 5 Lábbeliket vagy úgynevezett cvikkolt kivi­telben, vagy bevarrott belsőtalppal szokás elő­állítani. Azoknak a cipőknek, amelyeknek a betétje, cvikkolva van, a belső, vagy közbenső 10 talpuk merev kiképzésű, a bevarrott belsőtalpú cipők pedig hajlékonyak. Ez a hajlékonyság azonban az utcán hordott cipőknél nem elő­nyös. Ezen a hibán úgy lehet segíteni, hogy az ilyen cipőket betéttel, vagy közbülső betéttalp- 15 pal látják el. Különböző betétek ismeretesek, amelyeket a külső talp elkészítése előtt a bel­ső talpra szokás feltenni. A külső talp elkészí­tése alatt gyakran előfordul, hogy ezek a be­tétek elcsúsznak és a cipő szerkezetében de- 20 formációt idéznek elő. Ha mármost a közbenső talp rögzítését ragasztással végezzük, ebben az esetben a ragasztóanyag pótanyag-ráfordítás­ként jelentkezik, de ugyanekkor a munkafo­lyamatban a ragasztás mint többlet^munka vá- 25 lik szükségessé, — ez pedig a gyártmányt meg­drágítja. Ennök a hátránynak a kiküszöbölését szol­gálja a találmány, mely szerint a cipő egy köz­bülső talppal van ellátva. A belső talp alatt OQ ezt a közbülső talpat akként rögzítjük a helyé­re, hogy a belső talpra helyezett egy vagy több tartókészülékbe toljuk be. Ilyen tartószerkezet­ként rögzítő szalagokat alkalmazhatunk, de le­het hasítékokat is kiképezni erre a célra. Ez­által a közbülső talp — a felsőrésznek a kapta­fa segítségével való felerősítésekor — gyorsan hozzáerősíthető a belső talphoz és a külső talp készítésekor a helyén szilárdan rögzíthető. A találmányt közelebbről a példaképpeni ki­vitelezés céljára szolgáló rajzok segítségével le­het megérteni. Az 1—3. ábrák a lábbeli talál­mányunk szerinti kiviteli alakját mutatják be a külső talp elkészítése előtt, perspektivikus ábrázolásban. Az 1. ábrának megfelelően az 1 cipő áll egy 2 felsőrészből, amelynek alsó széle a 4 vonal mentén a 3 belső talppal össze van varrva. A belső talp alatt, közbülső talpként foglal helyet egy 5 merevítőbetét, amelyet a belső talphoz a 6, 7 és 8 szalagok rögzítenek. A mélyített 5 betét készülhet keménypapírból, préselt bőrrostókból, cellulózrostból, vagy egyéb hasonló anyagból. A külső talp feltétele előtt a 2 felsőrészt a bevarrott 3 belsőtalppal együtt a 6, 7 és 3 szorítószalagokkal látjuk el. Ennek megtörténte után az 5 kimélyített betétet a szalagok és a belső talp közé csúsztatjuk. Ezután a kaptafát rátesszük a talpformára és példának okáért a poliuretántalpat habosított formában felvisszük. 159987

Next

/
Thumbnails
Contents