159964. lajstromszámú szabadalom • Elektród, félvezető fémoxid felülettel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XII, 12. (OO—137) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XII.*30. 159964 Nemzetközi osztályozás: B 21 k 3/06 Feltalálók: Bianchi Giuseppa, Milánó, Olaszország, De Nora Vittorio, Nassau, Bahama, Gallone Patrizio, Milánó, Olaszország Nidola Antonio, Milánó, Olaszország Tulajdonos: Electronox Corporation, Panama City, Panama, Elektród, félvezető fémoxid felülettel 1 A találmány szelephatást mutató fémekből készített, és félvezető felülettel rendelkező elekt­ródokra vonatkozik. Az elektródok felületén el­helyezkedő ritándioxid, tantáloxid vagy más fémoxid félvezető réteg elektromos vezetőképes­sége elegendő a szelephatású fémekből készített bevonat nélküli vagy platinacsoportbeli fémmel bevont elektródokon elektrolitikus folyamatok, így például klórelőállítás során bekövetkező passziválódás elkerülésére, és tartósan nagy áramerősséggel és csekély klórkiválási túlfe­szültséggel biztosítja az elektrolizáló áram ve­zetését az elektródból az elektrolitba. A találmány szerinti elektródok alkálihalo­genidek, így lítium, nátrium és kálium kloridja, bromid ja és jodidja, általában halogenidek vagy más elektrolizálható sók, sósavoldatok, víz stb. elektrolízisére használhatók. Használhatók más célokra, így egy elektrolitnak a rajta áthaladó árammal történő elbontására, szerves vegyületek oxidálására, katódos védelemre és más elektro­litikus eljárásokra. Használhatók higanyos vagy diafragmás cellákban és más alakban is, mint amilyeneket a leírásban megadtunk. A talál­mány szerinti elektródok különösen nátriumklo­rid oldatok higanyos vagy diafragmás cellás elektrolíziséhez használhatók anódként, mivel a tftándioxid, tantáloxid vagy más fémoxid félve­zető réteg gyakorlatilag teljes élettartama alatt 10 15 20 25 30 kis anódfeszültség mellett képesek klórt felsza­badítani, ugyanakkor kicsi az elektród kopási aránya (elektródanyag-veszteség/tonna gyártott klórmennyiség). A szelephatást mutató fémek, így a titán, tan­tál, cirkónjum, molibdén, nióbium és a wolfram az áramot egy irányban képesek vezetni, azaz az anód irányában haladó áramot vezetik, a katód irányában haladó áramot nem, és ellenállnak az elektrolitnak olyan körülmények között, ami­lyenek például egy klór és nátriumhidroxid elő­állítására szolgáló cellában fennállnak. Ellenál­lásuk azonban felületi oxidréteg keletkezése miatt gyorsan megnő az anód irányába haladó árammal szemben is, és így a feszültség jelentős mértékű növelése nélkül nem tudnak az elektro­litba jelentős mennyiségű áramot vezetni, en­nélfogva az ilyen fémekből készült bevonat nél­küli elektródokkal elektrolizálni nem gazdaságos. Ha szelephatást mutató fémekből készített anó­dokat platina vagy platinacsoportbeli fém ve­zető réteggel vonunk be, szintén fellép a pasz­sziválódás, így klórkiválasztás esetén, ha azt elég nagy áramsűrűséggel végezzük, rövid ideig tar­tó használat után gyorsan emelkedik a feszült­ség. Ez a feszültségnövekedés azt jelzi, hogy az oldatban levő kloridionok klórgázzá oxidálása az anódon az elektródfelület lecsökkent katalitikus aktivitása miatt csak nagyobb túlfeszültséggel megy végbe. 159964

Next

/
Thumbnails
Contents