159919. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sík-, előnyösen falfelületek mintázására festékszórással

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XII. 18. (KA—1187) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XI. 30. 159919 Nemzetközi osztályozás: C 09 d 5/28; C 09 d 7/14 , n *J Kamellor József üzemmérnök, 50%, Kovács Géza vegyészmérnök, 20%, Vántóczky Péter szobafestőmester, 30% Budapest Eljárás sík- előnyösen falfelületek mintázására festékszórással A találmány eljárás sík- előnyösen falfelü­letek mintázására festékszórással, a felület elő­zetes előkészítése nélkül. Az épületek belső és külső felületeinek fes­tése mindig kettős célt szolgált: A falfelület védelmét az atmoszféra káros hatásától. Az épület vagy lakás lakóinak szépérzékének kielégítését. A korábban ismeretes hagyományos eljárá­sok közös hátránya az volt, hogy a festéssel a falfelület csak rövid ideig volt védhető és díszíthető, néhány évenként rendkívül munka­igényes megújításuk volt szükséges. További hátrányos körülmény volt, hogy az alkalma­zott színezékek köre meglehetősen szűk volt, mivel a lúgos, enyves alapközeget pl. a szer­ves szintetikus színezékek nehezen tűrték, (színük hamarosan fakult). Oj terület nyílt meg a műanyagipar fejlő­désével és a műanyag oldatokat kezdték a falfelületekre alkalmazni, mivel a festés tar­tósságát és a szinek variálhatóságát kívánták növelni. Ezek a törekvések csak részleges eredményt értek el, mivel a polimerizál adó műanyag a fal fontos feladatát képező lélegzést szűntette meg, másrészt a színek tartóssága sem volt ki­elégítő. 10 15 20 25 30 A szépérzék követelményei is egyre inkább növekedtek és törekedtek a művészi hatáskel­tésre, variálható mintázatok kialakítására is. Ismert eljárás szerint a festékszuszpenziót kézi vagy gépi úton felszórták a falfelületre, de ezzel kizárólag a szemcsék színárnyalatát és méretét, illetőleg sűrűségét lehetett változtat­ni, ezért meglehetősen egyhangú, egymástól alig eltérő mintázatokat lehetett nagy gyakor­lattal rendelkező szakembernek is kialakí­tani. Egy másik ismert eljárás szerint pl. zománc­festékkel többféle, egymással nem elegyedő, különböző színárnyalatú festékszuszpenziót hordtak fel a falfelületre. Ezzel jellegzetesen szétmosódó, szórványszerű, de sík felületen ki­alakítható festékbevonatot kaptak. Javasolták már pl. a 146.319 sz. magyar szabadalom szerint, hogy a felvitelre kerülő emulziós festéket közvetlenül a felhasználás előtt egyszerű módszerrel lehessen előállítani, mivel az előre elkészített emulzió a tapaszta­latok szerint ülepedés nélkül rövid tárolást sem bír elviselni. Eszerint a színt adó anyagot előzetesen adagolják a segédanyagban oldva, vagy diszpergálva a szuszpenziós rendszerhez. A találmány feltétlen eleme az emulgál5szer — szappan — mellett a rendszer egyensúlyát biztosító segédanyag, amely enyv vagy fehér­jei eleség lehet. 159919

Next

/
Thumbnails
Contents