159860. lajstromszámú szabadalom • Eljárás regenerált cellulózszálak előállítására

MAGYAU »ÍÉPK.ÖZTARS A S AQ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XI. 15. (GI—749) Amerikai Egyesült Államok-béli elsőbbsége: 1966, XI. 15. (595 563) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1972. XII. 30. 159860 Nemzetközi osztályozás: D 01 f 3/02 .".it ••'•c-n\ Feltaláló: Drisch Nicolas, Párizs, Ftnaneiaország Tulajdonos: CHIMIOTEX S, A., Genf, Svájc Eljárás regenerált cellulózszálak előállítására A találmány tárgya eljárás olyan lúgálló re­generált ceüulózszálalk, fonalak és cérnák elő­állítására viszkózoldatokiból, amelyeknek kiváló és meglepő tulajdonságaik vannak, nevezete­sen: a) elemi szál elrendezésük különbözik a többi műszálétól, és jellemző rá az alkotó elemi szá­lak „keresztezett" helyzete, b) viszonylag nagy a szakítószilárdságuk nagy szakadási nyúlás mellett, c) kivételesen magas az energiaszintjük (az alább definiált értelemben), ennélfogva igen el­lenállók, d) kiváló a harántszilárdságuk, miként az megnyilvánul a nagy hurokszilárdságukban, ennek következtében nagy a fibriUáeióval szem­ben tanúsított ellenállásuk. Ismeretes, hogy lúgálló regenerált cellulóz­szálllaik állíthaitók elő olyan viszkózokból, ame­lyeknek nagy a y-értéke (a 100 glulkózmiara­dékra eső hidroxilcsoportok száma a cellulóz-Xantátban) és a viszkozitása, és nagy polimeri­zációs fokú cellulózt tartalmaznak, ha a szál­képzést kevés savat tartalmazó hideg fürdőben végzik. A frissen képzett szálak a levegőn és/ /vagy egy első (koaguláló) fürdőben nyújthatók, majd egy második, forró híg savfürdőben re­generálhatok. Az így kapott szálaknak jobbak a tulajdonságaik, mint a közönséges regenerált ceUulózszáliaknaik, beleértve a szakítószilárdsá­gukat száraz és nedves állapotban; ezek messze felülmúlják a szokványos regenerált cellulózr­szálak ilyen tulajdonságait. A ma ismert ilyen 5 típusú regenerált cellulózszálak szilárdsága ned­vesen eléri a száraz szilárdságuk 75—80%-át. Ezeknek -a szálaknak nagy a rugalmassági mo­dulusza nedves állapotban, ami az ezeket tar­talmazó szöveteknek kiváló alaktartósságot kol-10 csönöz. Ezenkívül nagyon jellegzetes mikrofib­rilláris szerkezetük van, amelyet 5%-os nátron­lúg csiak kevéssé támad meg, viszont közönsé­ges regenerált cellulózszálakra és nagyszilárd­ságú gumiabroncs-viszkózfonalakra az 3%-os 15 lúgos kezelés ugyanolyan körülmények között igen ártalmas hatású. Ebben a leírásban „lúgállónak" olyan rege­nerált oellulózszálalkat tekintünk, amelynek a nyúlás nedves állapotban 20 C°-on 15 percig 20 tartó 5%-os nátronlúgos kezelés után 0,5 p/den. terhelés alatt legfeljebb 8%. Ezt a nyúlást egyes szálakon mérjük, és lényegében a rugalmassági moduluszt jelenti. Az ebben a bejelentésben gyakran használt 25 „szál" kifejezésen nem csupán végtelen és vá­gott szálaikat értünk, hanem azokat tartalmazó készítményeket, például szöveteket, valamint más alakú, viszkózból kapott szerkezeteket is. A lúgálló regenerált cellulózszálakból készült 30 késztermékeknek figyelemreméltó tulaj donsá-159860

Next

/
Thumbnails
Contents