159823. lajstromszámú szabadalom • Hibaáram védőkapcsoló járulékos túláramkioldással

MAGTAR SZABADALMI 1598Z3 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Ä Bejelentés napja: 1968, XI. 28, (UI—138) Nemzetközi osztályozás: H 02 h 3/16 ^^ Ausztriai elsőbbsége: 1967. XII. 19. (11 483/67) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. XI. 30. Feltaláló: Biedermann Siegfried technikus, Vaduz, Lichtenstein Tulajdonos: UNINORM Anstalt ín Vaduz cég, Vaduz, Lichtenstein Hibaáram védőkapcsoló járulékos túláramkioldással •A találimáiny tárgya Ihájbaáratm ivédőikapcisoló járulékos túlláramkioldással, melynek hiibaáram által gerjesztett első és egy második tekercse van, mely utabíbiinalk áramát az első tekercs­ben folyó hiibaáram. hozza létre, mimellett túl- 5 ánamfeapcsoló működtető szervétként a második tekercs szolgál. Hibaáram védőkapcsolóként villamos elosztó rendszerekben eddig túlnyomó részben terhelés- 10 kapcsolókat alkalmaztak, amely dk azonban csu­pán a fölidzárlat elleni védelmi funkciót látják el. A gyakorlatiban azonban igény van arra, hogy ezeket a kapcsolóikat járulékos tóláromivédelmi 15 feladatokra is felhiaszináljulk. Ez úgy válik le­hetségessé, hogy a védőkapcsolót a névleges áram szempontjláiból pontosabban méretezzük (tehát nem az olvaidó biztosító áltial még el­bírt Ikis vizsgálati áramánál egyenlő nagyságú 20 névleges áraimra törttléníiik a méretezés), — ami a kapcsoló :véd!elimi tulajdonságát egészéiben növeli, imivei az olwadólbiztosiíftóval együttjáró pontatlanságoktól és annak kezelésével össze­függő problémáktól a túlter'helésvédelmíet men- 25 tesftsi. A technika jelenlegi állása Sízerint kapcsolás­tedhniilkiai szempontból az olyan védőikiaposolót kell ideálisnak tekinteaili, lamely az érintésvé- gc delmi feladatokat túlfeszültség és zárlati áram védelemmel együtt képes ellátni. Ha a hibaáram ellen védő kapcsolókat járu­lékosan imég túláraim kikapcaolóvtal látjuk el, akikor ninics szűkség arra, hogy járulékosan há­lózatvédelmi aultomatálkiát is alkalmazzunk. Az eddig isimert tenmoibimeballos és gyorski­oldó tekercses megoldásokon kívül a 259 054 lajstromszámú osztrák szabadalmi leírás olyan megoldást ismertet, melyben a hibaárarríkapcso­lóhoz járulékosan itúláramkioldó csatlakozik, melynél laz összegező áramváltóban negativ hő­foiktényezőjű ellenállás ;(NTC-ellenállás) égy másoddk rtekercs áramkörében vaín elhelyezve, mely .második tekercs a célszerűen tartómág­nesként kialakított mágneses kioldó hibaáram által gerjesztett tekercsétől galvanikusan telje­sen el van szigetelve 'ás laz áramkörit a rend­szer tfázisvezetékéibe iktatott áramváltókkal le­képzett feszültség által indított .áraim táplálja, és .így e feszültség függvénye a fáziisvezetékek­ben folyó áriamnak. Egy itováíbjbi kivitéli alak szerint a második kiikiapicsoló tekercset megfe­lelően sarkított egyenáram gerjeszti, mégpedig három danab, csillagtba kapcsolt ánamtválrtó, há­rom fázisegyenirányító és egy simító kondién-* zátor segítségével, mely utóbbi párhuzamosan van (kapcsolva la sorosan kapcsolt NTC-ellenál­lással és a második ifeioMátókerocsel, illetve az áramváltók 'háirom szekwnriértekercséinek és a 159823

Next

/
Thumbnails
Contents