159768. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés hőre lágyuló műanyagból levő csőalakú idomok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VII. 15. (KU—433) Ausztriai elsőbbsége: 1968. VII. 18. (A 6918/68) Közzététel napja: 1971. VH. 02. Megjelent: 197:2. X. 31. 159768 Nemzetközi osztályozás: B 29 d 23/00 kin,**! N^ /shjiu Feltalálók: Gütlhuber Johann mérnök, Irlbach bei Straubing, Heitzer Robert technikus, Bogen/Donau, Neueder Ludwig mérnök, "Stnasskirchen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Kunststoffwerk Gebrüder Anger GmbH und Co., München, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás és berendezés hőre lágyuló műanyagból levő cső alakú idomok A találmány eljárás és berendezés hőre lá­gyuló műanyagból vagy cső alakú idomok elő­állítására, amely cső alakú idomok egyik vé­gükön bordával ellátott karmantyúval rendel­keznek. Annak érdekében, hogy hosszú ideig meg­bízható tömített kapcsolatot lehessen egyes egymásba beledugott cső alakú idomok között előállítani, mindenképpen szükséges, hogy az alkalmazott karmantyúk és különösen ezen karmantyúknak tömítőgyűrűt tartalmazó bor­dái geometriai kialakításuk tekintetében a le­hető legkisebb mérettűréseikkel bírjanak. Bordás karmantyúknak műanyag csőre való ráhúzására ismeretes olyan eljárás, amelynél a fölmelegített és tömített karmantyú-szakaszba sűrített levegőt vezetnek, amely sűrített levegő a munkadarabot valamilyen külső matricához hozzászorítja. A falvastagságnak ilyen tágítása eljárással történő lecsökkentése azáltal egyen­líthető ki, hogy a karmantyúszakaszt eleve erősebb falvastagsági méretekkel állítják elő. E megoldás azzal a jelentős hátránnyal jár, hogy a bordával ellátott karmantyú belső mé­retei jelentős szórást mutatnak, melynél külö­nösképpen a falvastagság-tolerancia hátrányos hatású a belső átmérő pontossága szempontjá­ból. A fenti hátrány kiküszöbölése érdekében egy másik ismert eljárásnál ä cső belsejébe beve­zetett tágítótüskét alkalmaznak. Ezen alapgon­dolat egy ismert kiviteli módjánál a tágítótüs'-5 ke teljes hossza mentén hengeres kialakítású és gumiból készült olyan gyűrű alakú idommal rendelkezik, amely axiális irányú nyomóerő hatására a karmantyún belül bordát kialakító megvastagodást képez. 10 Egy másik ismert eljárás esetében a tágító­tüske a műanyagcsőbe való behatoláskor már a bordaalaknak megfelelő megvastagodással rendelkezik, és így a tágítótüskét a csőből való kihajthatóság érdekében átmérőjét tekintve le 15 kell csökkenteni. Az ilyen mechanikus alakító szerszámokkal az említett hiányosságok tekin­tetében azonban csupán részeredményeket le­het elérni. A műanyag azon képessége ugyanis, mellyel 20 a megvastagodás közelében a keresztmetszet­csökkentő alakítás során a tágítótüske henger­palástjának szorosan neki tud feküdni, korlá­tozott. Erre való tekintettel többszörös külső kalibráló szerszám alkalmazása válik szüksé-25 gessé. A borda közelében különösképpen erős falvastagságcsökkenéssel kell számolni, amely pedig a karmantyú szakaszán túlzottan nagy falvastagságot tesz szükségessé. E módszerrel különösen az olyan bordakeresztmetszetek va-30 lósítihatók meg, amelyek a tágítótüske könnyű 159768

Next

/
Thumbnails
Contents