159766. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 19-nor-progeszteron-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 10. (KO—2296) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 197:2, X. 31. 159766 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 169/00 tówvtá; tk* Jjhlitn Feltalálók: A feltalálók nevük nyilvánosságra hozataláról lemondanak. Tulajdonos: N. V. iKoninklij-ke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Delit, Hollandia Eljárás 19-nor-progeszteron-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új helyettesített 14a:,;17ia-.metilidéndioxi­-*19-nor-progeszteron-származékok és az azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására. Ebben a képletben R 1—5 szénatomos egyenes vagy elágazó láncú alifás szénhidrogéncsoportot vagy fenilcsoportot jelent. IAZ I általános képletű 19-nor-progeszteron­-származékok gyógyászati oélra alkalmas, pro­gesztagén hatású vegyületek. Egyesek közülük különösen alkalmasak fenyegető elvetélés meg­előzésére, menstruációs zavarok kezelésére és a méh nyálkahártyájának gyógyítására. Azonkí­vül a találmány szerinti eljárással készült szá­mos vegyület kitűnő fogamzásgátló szer. Ezek­nek a vegyületeknek számos esetben feltűnően •hosszantartó fogamzásgátló hatása van. Ennél­fogva felhasználhatók hosszú hatásidejű fogam­zásgátlószerekként, előnyösen egy ösztrogén ve­gyülettel kombinálva. Az I általános képletű 14a,17la-niebilidéndioxi­-19^nor^progeszteron-származékok az analóg vegyületek előállításának önmagukban ismert módszerei szerint állíthatók elő-A találmány értelmében az I általános kép­letű 19-nor-progeszteron-származékofcat úgy ál­lítjuk elő, hogy 3,14a,17ia-trmidroxi»19-nor-l,3,­S^OJ-pregnatrién-SO-ont vagy annak 9i/Mzomer­jét egy RHCO általános képletű aldehiddel rea­gáltatjuk — ebben a képletben R a fenti jelen­tésű —, majd az így kapott II általános kép­letű 14a,17!a-imetilidéndioxi-származékot — eb­ben a képletben R a fenti jelentésű — önma­gában ismert módon átalakítjuk a megfelelő 5 19-nor-progeszteron-származékká. A 3,14a,17«-trihidroxi-19-nor-l,'3,5(10)-pregna­trién-20-onnak az RCHO általános képletű al­dehiddel való reagáltatását szobahőmérsékleten, katalizátorként egy erős sav jelenlétében és, ha 10 kívánatos, iners szerves közegben hajtjuk vég­re. Előnyös katalizátorok a perklórsav, p-to­luolszulfonsav, kénsav és sósav. Alkalmas oldó­szerek a halogénezett alkánok, metilacetát, etil­acetát, dioxán, tetrahidrafurán, benzol és di-15 metijforrnamid. A II általános képletű 14a,!l7ja-metilidéndioxi­-származékoknak a megfelelő I általános kép­letű 19-nor-progeszteron^származékokká való átalakítását előnyösen, négy egymást követő re-20 akciólépésben végezzük. Ezek a következők: a) Éterképzéssel megvédjük a 3jhidroxilcso­portot; például egy II általános képletű vegyü­letet egy dialkilszulfáttal, például dimetilszul­fáttal, reagáltatunk, és így a III általános kép-25 létű 3-nalkoxiszármazékot kapjuk — ebben a képletben RÍ 1—4 szénatomos alkilcsoportot je­lent, és R a fenti jelentésű —. A reakciót elő­nyösen vizes alkálilúg jelenlétében iners szer­ves oldószerben, például benzolban, szobahő-30 mérsékleten hajtjuk végre. 159766

Next

/
Thumbnails
Contents