159740. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagyfeszültségű egyenáramú energiahálőzatok megszakítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VI. 02. (GA—1014) Franciaországi elsőbbségei: 1969. VI. 03. (69 18 170) (1. és 2. igénypontok); 1970. IV. 15. (70 13 557) (3—8. igénypontok) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. XI. 10. 159740 Nemzetközi osztályozás: H 02 j 1/00 ^^«SWUllÄBi^ Gratzrnüller Jean Louis mérnök, Neuilly sur Seine, Franciaország Eljárás és berendezés nagyfeszültségű egyenáramú energiahálózatok megszakítására 1 A találmány tárgya eljárás és berendezés egyenáramú energiát szállító hálózatok megsza­kításához. Jól ismert tény, hogy az elektromos energia szállítása, különösen nagy távolságra, gazdaságo­sabb lenne nagyfeszültségű egyenáramú hálóza­ton, mint váltóáramú hálózaton. Az is jól ismert, hogy a váltakozóáramú hálózatoknál a teljesít­ményt és a feszültséget állandóan .változtatni kell, ami súlyos problémákat okoz, különösen a hálózatok összekapcsolásánál egy országon belül, vagy több szomszédos ország között. Az egyenáramú energiaszállítás lehetővé teszi számos ilyen probléma megoldását, lehetővé vá­lik a földalatti kábel használata, megszűnnek az instabilitással és szinkronizálással kapcsolatos nehézségek, a gyengébb vonalakon fellépő vesz­teségek, megszűnik az adott feszültségű vezeték­kel átvihető teljesítmény elméleti határa stb. Annak ellenére, hogy jelenleg már könnyen lehet egyenáramot váltakozó áramra átalakíta­ni és viszont, a fent részletezett előnyöket még nem ,használják ki, mivel a nagyfeszültségű egyenáramú vezetékeknél az áram megszakítása problémákat okoz. Ezért van az, hogy az utóbbi években megva­lósított egyenáramú távvezetékeknél, pl. annál, amelyik Franciaország és Anglia között húzódik, nem gondoskodtak megszakítási lehetőségről az egyenáramú részen, hanem csak a váltóáramú részen, transzformálás előtt vagy után. Az eddig megvalósított egyenáramú létesítmények csak közvetlen energiaszállítási kapcsolatokat jelen-5 tettek, nempedig szerteágazó hálózatokat, ame­lyeknél természetesen még sokkal bonyolultab­bak a problémák a hálózat különböző ágainak egymásra hatása miatt. Másrészről az egyenáramú hálózatoknál a szi-10 getelések megfelelő kiválasztásának nagyobb a jelentősége, mint a váltóáramú hálózatoknál, mert ezen utóbbiak nincsenek kitéve a kifára­dásnak és anélkül is méretezhetők, hogy ezt a tényezőt figyelembe vennék. Következésképpen 15 az egyenáramú hálózatoknál a túlfeszültségek korlátozása, különös tekintettel a megszakítási műveletből eredő túlfeszültségre, mindenképpen megoldandó, és az ilyen hálózatoknál történő megszakítás műszakilag megfelelő és gazdaságos 20 megoldását nehézzé teszi. Váltakozó áramú hálózatoknál a rövidzárási áram viszonylag nagy és az átvitt teljesítmény­től függő állandósult értékét meredek felfutás-25 sal éri el. Jelentős értékű áram mellett is vi­szonylag könnyű a megszakítás az áramerősség periodikus nullaátmenetei miatt. Ezzel szemben egyenáramú hálózatoknál a rö­vidzarási áram viszonylag lassan éri el állandó­;>0 sült értékét (lehetőség van ugyanis az áram út-159740

Next

/
Thumbnails
Contents