159727. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a polimetinlánchoz adott esetben a-helyzetben szubsztituált trimetinoxonolok előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. II. 15. (FI—415) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 196&. II. 15. (WP 22 e/130 212) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. XI. 30. 159727 Nemzetközi osztályozás: C 09 b 62/28 ,/V­V */ Feltalálók: Förster Efcfchard oki. vegyész, Boxdorf, Prof. Dr. Hirsch Bodo, Pirna/Elbe, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás a polimetinlánchoz adott esetben «-helyzetben szubsztituált trimetinoxonolok előállítására A találmány tárgya eljárás a polimetinlánchoz adott esetben a-helyzetben szubsztituált trime­tinoxonolok előállítására, amelyeket pl. textil­színezékként elsősorban szintetikus szálak szí­nezésére használnak. Az (I) általános képletű trimetinoxonolokat — ahol R H-, alkil-, iáikénál-, laxiaMl-, arai-, heitienoiaril­gyököt és B a heterociklusos gyűrű teljessé tételéhez szük­séges latamidklat vagy atamcsoportokalt je­lenti, eddig csak bonyolult módon tudták előállítani. PeüidláuH az )(I) áltaüláimois kéjplieitű színieizékat, amelyben R=H megfelelő ketometilénvegyület és alkoxiakroleinacetilén ill. malonsavdialdehid­dianilin hidroklorid reakciójával állították elő. Az (I) általános képletben R=metil helyettesíté­sű oxonolokat a megfelelő ketometilénvegyüle­teknek nátriumformilacetonnal ill. formilace­tonilimonaanálinnial í(C6HgjN;=OH-CH 2 -CO-iCH 3 ; Ber. 65. p, ill29 [19212]) való íboisiszaíbb idejű fő­zésiével lálMtotiták elő. Ezeknek iaiz eljárásoknak aizomíbain az a ihátinánya, hogy a tómeitinjkiépzők vászioinyllag mehezen Oiazziáférbetiőfc, és a tenmé­kieJfe kitenmeliése nossz. A találmány célja, hogy az oxonolok előállítá­sát kisebb műszaki ráfordítással tegye lehetővé. A találmány feladata, hogy alkalmas kiindu­lási vegyületek kiválasztása útján a reakció kö­rülményeit és a kitermelést megjavítsa. 5 Az (I) általános képletű vegyületeket, amely­ben R és B a megadott jelentésűek, a találmány szerint oly módon állítjuk elő, hogy ketometilén­vegyületet, elsősorban pirazolon származékokat, X=CH — Y általános képletű vegyületet és 10 R_C—CH3 vagy OH 2 =C— Z R V általános képletű vegyület 20—160 C° közötti hőmérséklteiten, piaiáros, köziömlböts oMósizariben, 15 bázis jelenlétében reagáltatjuk. A megadott álta­lános képletben a szubsztituensek jelentése a kö­vetkező : X szubsztituens=N-aril, =0, =(Ö-alkil)2,= (+) 20 (h!aíogetn)2 vagy t=N(aMl)2, Y szubsztituens -NH2 , -NH-aril, -NH-alkil,-0--alkil vagy -halogén, Z szulbsztátuens =0, t=<0-aQikil)2 , =í(S-alkil) 2 vagy =N-aril, / 25 V szulbsatitaens *= -O-íalíkil, JN-i'dajallkül, -telogjén vagy -N(alkil)aril. 36 A trimetinoxonolokat a találmány szerint egy lépésben a melléktermékek elkülönítése nélkül, a (II) egyenlet szerint állítjuk elő. 159727

Next

/
Thumbnails
Contents