159723. lajstromszámú szabadalom • Gyorshűtőberendezés szakaszos üzemű ipari hőkezelőkemencék részére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. I. 24. (FA—829) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. XI. 30. 159723 Nemzetközi osztályozás: C 21 d 1/00 fóüYiftí il't\Í*?A „^ Feltalálók: Farkas Lóránt oki. gépészmérnök, 25%, Budapest, Mátrai László oki. kohómérnök, 30%, Budapest, Wunderlich János oki. gépészmérnök, 30%, Budapest, Szálai Géza oki. kohómérnök, 15%, Dunaújváros Tulajdonos: Kohászati Gyárépítő Vállalat, Budapest Gyorshűtőberendezés szakaszos üzemű ipari hőkezelőkemencék részére A találmány gyorshűtőberendezés szakaszos üzemű ipari hőkezelőkemencék részére, főleg ha­rangkemencék részére. Az iparban használatos hőkezelési eljárások közül közismert a képlékenyen alakító műveié- 5 tekét megszakító, vagy befejező izzító hőkezelés. Ennél az izzítási módnál technológiai követel­mény az, hogy az izzítandó betétet programszer rű felfűtésnek, hőntartó hevítésnek, majd meg­határozott ütemű lehűlésnek vessék alá. A hő- io kezelési eljárás időtartama alatt feltétlenül szüteségels, hölgy iá hőfoeszieaiandiő betét oxiidiáló­közeggel ne érintkezzék, hanem a megfelelő hőmennyiséget teljesen zárt rendszerben ára­moltatott közeg közvetítse. Ez a közeg közön- 15 séges esetben levegő, IMlliönlegles esetben in­differens vagy adoitt nanideltettésű védőgáz. A hőközvetítő közeget a lehűtési periódusban természetszerűleg hőelvonó közegként kell fel- 20 használni, ennek érdekében a fűtő- illetve hűtő­levegőt vagy gázt a zárt rendszerbe beépített fű­tőelemek (villamos fűtőellenállások, gázégők, olajégők, stb.) előtt, vagy azokon keresztül úgy kell keringtetni, hogy a betéttel érintkezve vala- 25 milyen hűtőrendszeren haladjon keresztül. A hűtőrendszeren keresztül átáramoltató« gázne­mű közeg ugyanis a fűtési periódust követően megszüntetett fűtés esetén általában folyékony anyaggal, célszerűen vízzel hűtött hűtőrendszer- 30 ben lehűl és az izzított betéttel érintkezve, an­nak hőtartamát folyamatosan és jelentékeny mértékben csökkenti, azaz elvégzi a betét előírt programmú hűtését. Ismeretes, hogy a harangkemencék eddig is­mert gyorshűtő-berendezései elvi megoldás szempontjából a következő két nagy csoportba sorolhatók: a) a harangkemencék zárt fűtőrendszerét ké­pező kettős falu sisakban keringtetett töltőleve­gő vagy töltőgáz teljes mennyiségének, vagy egy részének a lehűtése a kemenceálláson kívül tele­pített, külön hűtőrendszerben, általánosságban ismert hűtőregiszterben történik — a teljes ke­menceüzem alatt a hűtőrendszeren keresztül tör­ténő áramoltatás révén — a hűtési periódusban kikapcsolt fűtés mellett. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy az alkalmazható intenzív hű­tésből adódó csekély hűtési időszükséglet idő­nyereséget jelent. Hátránya viszont a kemencé­től különálló hűtőrendszer megépítésének nagy költségigénye. b) a harangkemencék zárt fűtőrendszerét ké­pező kettős falu sisakban keringtetett töltőleve­gő vagy töltőgáz teljes mennyisége állandóan keresztüláramlik a kemenceállásba beépített hű­tőregiszteren. A hűtőrendszer hűtőelemeiben csak a hűtési periódusban kering hűtőfolyadék, tehát a töltőlevegő vagy töltőgáz lehűlése csak 159723

Next

/
Thumbnails
Contents