159706. lajstromszámú szabadalom • Diaminovegyületeket tartalmazó kártevőirtószerek és eljárás e vegyületek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. I. 22. (BO—1165) Ausztriai elsőbbségei: 1968. I. 23. (A 674/68): 1968. V. 17. (A 4795/68) Közzététel napja: 1971. VII. 02. Megjelent: 1972. X. 30. 159706 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/02; C 07 c 87/14; C 07 d 51/64 /gsJ^UUtli» Feltalálók: Dr. Ost Walter vegyész, Ingelheim am Rhein, Dr. Thomas Klaus vegyész, Ingelheim am Rhein, Prof. Jerchel Dietrich vegyész, Ingelheim am Rhein, Dr. Appel Karl-Richard biológus, Biberach-Rissegg, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: C. H. Boehringer Sohn cég, Ingelheim am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Diaminovegyületeket tartalmazó kártevőirtószerek és eljárás a vegyületek előállítására 1 A találmány a hatóanyagként R—CO—NH—CH—CClo, Q R—CO—NH—OH—OCl3 általános képletű vegyületeket tartalmazó kár­tevőirtószerekre és az I általános képletű új vegyületek előállítására vonatkozik. Az I álta­lános képletben és a továbbiakban R hidrogénatomot vagy egyenes vagy elágazó szénláncú, adott esetben egy vagy több ha­logénatommal szubsztituált, kevés szénato­mos alkilcsoportot jelent, Q a N Rl—ri'C, CH—R;, N—Re R2 —HC \ . N CH—R4 es R> N—R7 1 11 1 III 10 15 20 25 képletű csoportok egyikét jelenti — ebben a két képletben Rj, R2, R3 és R4 hidrogén­atomokat vagy kevés szénatomos alkilcso­portokat jelentenek, és Rí ezenkívül fenil­csoportot is jelenthet, R5 egyenes- vagy el­ágazó láncú 1—-10 szénatomos alkiléncsopor­tot, R6 és R7 pedig hidrogénatomot, 1—16 szénatomos alkilcsoportot, allil- vagy 2-cián­etilcsoportot vagy olyan fenil- vagy benzil­csoportot jelent, amely egy vagy két, azonos vagy különböző, halogénatommal lehet szubsztituálva. Az új vegyületek szokásos módon állíthatók elő a következő reakcióegyenlet szerint: 2 R_CO—NH--CHX—CCI3 + H—Q—H IV R_CO—NH—CH—OCI3 Q ! R—CO—NH—CH—CCI3 I — a IV képletben X anionként könnyen eltá­volítható csoportot, ill. előnyösen klór- vagy brómatomot, vagy például egy arilszulfoniloxi-, alkilszulfonil-, ariloxi-, trifluoracetoxi- vagy ,-iO arilkarboniloxicsoportot jelent —. 159706

Next

/
Thumbnails
Contents