159667. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízoldható kortikoidok előállítására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VIII. 14. (SCHE—239) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1968. VIII. 17. (P 17 93 216.2); 1969. I. 15. (P 19 02 651.8); 1969. IV. 19. (P 19 20 634.9) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. IX. 30. 159667 Nemzetközi osztályozás; C 07 c 169/30; C 07 c 169/32; C 07 c 169/34 X A Kam* Feltalálók: Dr. Kerb Ulrich vegyész, Damenico Arnadeo vegyész, Nyugat-Berlin Tulajdonos: SCHERING AG., Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság és Nyugat-Berlin Eljárás vízoldhatő kortikoidok előállítására A találmány tárgya eljárás (I) általános kép­letű vízoldhatő kortikoidok előállítására — ahol Táblázat Rx fluoratomot, Ra hidrogénatomot, fluor­vagy klóratomot, -SO3M, -P03 i(M) 2 , —CO(CH 2 )„—N Rs R4 R, vagy — CO(GH2 ) n —N •HX csoportot je-R4 lent, és ahoi M alkálifém, előnyösen nátrium, HX szerves vagy szervetlen sav, n 1—3 közötti egész szám, R3 és R 4 szubsz­tituensek pedig alkil-ctsoportokat képvisel­nek, mimeLlett R3 és R4 szubsztituensek egymással — adott esetben egy további héteroatom közbezárásável — egy öt- vagy hattagú gyűrűt is képezhetnek. Az új vegyületek hatásukban messze felül­múlják az endotoxin-sokk és eozinofilén-teszt­nél standardként használt dexametazon-hemi­szulfát-nátriumot, amint azt a következő táblá­zat adatai is bizonyítják: Anyag Endotoxin­-sokk ED50 (y/kg; i. v. Eozino­filén­-teszt ED50 (r/kg s. c. 10 I nátrium-i(9-fluor-lli/?,-17a-dihidroxi-3,20--dioxonl 6a-metil-l ,4--pregnadién^21 -41)--szulfát (dexametazon-15 hemiszulfát-JNTa) 1000—2400 6000 II nátrium-j(6a,i9-difluor­-ll'^hidroxi-3,20--dioxo-16tt-metiM ,4--pregnadién-21-il)-20 -szulfát 200 140 III di-nátrium-<(6a-fluor--ili:/?-hidroxi-.3) !20--dioxoMlßoc-metil-l ,4--pregnadién-J2il -il)_ 25 -foszfát 20 40 IV ea-fluorHll^Hhidroxi--21 j(dietilamino­-acetoxi)-46ia-metü­-1,4~pregnadién-3,20-30 -dionhidroklorid 14 25 159667

Next

/
Thumbnails
Contents