159660. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 9 alfa-halogén-3 béta, 11 béta, 16 alfa, 17 alfa, 21-pentahidroxipregn-4-én-20-on származékok előállítására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VII. 28. (SU—467) Amerikai Egyesült Államok-beli lesőbbsége: 1968. VII. 29. (748 194) Közzététel napja: 1971. IV. 23. Megjelent: 1972. IX. 30. 159660 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 169/30; C 07 c 169/32; C 07 c 169/34 ^«"%, /ujaién» Feltaláló: Diassi Patrick A. vegyész, Westfield, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons Inc. cég, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 9ö-halogén-3i941^J6«^7a,21-pentahidroxi-pi«gn-4-én-20-oii-származékok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új 9a-ibalogén-3^,ill^,il6ajl7a,21-penta­hidroxi-pregn-4-én-i20-on származékok előállí­tására. Ebben a képletben R kevés szénatomos acilcsoportot, X halogénatomot, P hidrogénatomot vagy kevés szénatomos alkil­csoportot és Q kevés szénatomos alkilcsoportot jelent. A találmány szerinti eljárás termékei gyul­ladásgátló hatásúak, és így kortizon helyett használhatók a szem, bőr és nyálkahártya akut gyulladásos és allergiás bántalmainak kezelésé­re. A napi perorális adagok 0,05 és 1,5 mg/kg testsúly között, az intramuszkulárisan beadott adagok napi 0,1 és 4,5 mg/kg testsúly között, az intravénásán beadott adagok napi 1,5 kg mg/kg-ig változhatnak, és helyileg 0,01—2,5% hatóanyagot tartalmazó szuszpenziók, kenőcsök vagy krémek lalkalmaáhatók. A találmány szerinti eljárás értelmében az I általános képletű vegyületek II általános kép­letű vegyületekből állíthatók elő — ebben a képletben R, X, P és Q a fenti jelentésűek —. A II általános képletű vegyületeket lítium­alumínium-tri-terc.-butoxihidriddel redukálva a 10 15 20 25 megfelelő szubsztituált I általános képletű 30--hidroxiszármazéktioz jutunk. A következő példa szemlélteti a találmány szerinti eljárás végrehajtását. Példa: 9a-fluor-3^,ill0,16a,17ia,21-pentahidroxi-pregn­-4-én-20-on-46,17-aeetoniid-2il -acetát 100 írig 9a-fluor-,li;/?46a,17a,2il-tetrahidroxi­-pregn-4-én-3*a0-dion^l6,il 7-acetonid-<21 -acetát­nak lítiumalumíniumhidridről frissen desztil­lált 10 ml tetrahidrofuránnal készült oldatához hozáadunk 200 mg lítiumalumínium-tri-terc­-butoxihidridet, és a keveréket szobahőmérsék­leten 16 óra hoisszat keverjük. Ezután a reak­ciókeverékíhez 1—12 ml 25%-os ammóniumszul­fát-oldiatot adunk, és metilénkloriddal extra­háljuk. A metilénkloridos kivonatot vízzel mos­suk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot átkristályosítva a címben megne­vezett vegyületet kapjuk. Op. 195—197 C°. Összetétel: C2e H 3 ,0 7 F (480,56) számított: C 64,98, H 7,76% talált: C 65,12, H 7,75% Analóg módon állítható elő a többi szárma­i0 z « k -159660

Next

/
Thumbnails
Contents