159650. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés plasztikus, vagy pszeudoplasztikus, tixotrop folyási tulajdonságú, csőtávvezetékben szállított, bedermedt olajak újraindító nyomásának csökkentésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATITALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1969. V. 13. Közzététel napja: 1971. IV. 23. Megjelent: 1972. IX. 30. (Sí—1111) 159650 Nemzetközi osztályozás: B 67 d 5 62 Feltalálók: Dr. Szilas A. Pál oki. bányamérnök, 35%, Miskolc, Komornoki László oki. bányamérnök, 19%, Siófok, Aixinger István oki. vegyészmérnök, 11%, Budapest, Török Attila oki. olajmérnök, 11%, Budapest, Zábrák Sándor oki. bányamérnök, 8%, Siófok, Vasvári Vilmos oki. gépészmérnök, 8%, Budapest, Subái József oki. gépészmérnök, 8%, Budapest Tulajdonos: Kőolajvezeték Vállalat, Siófok Eljárás és kapcsolási elrendezés plasztikus, vagy pszeudoplasztikus, tixotrop folyási tulajdonságú, csőtávvezetékben szállított, bedermedt olajok újraindító nyomásának csökkentésére A találmány eljárás és kapcsolási elrendezés csőtávvezetékben szállított, bedermedt olajok indítónyomásának csökkentésére. A kőolajoknak, fűtőolajoknak jelentős része 5 plasztikus, vagy pszeudoplasztikus, tixotrop tu­lajdonságú. Az ilyen olajoknak csőtávvezeték­ben szállításakor az áramlás fenntartására aránylag kis üzemi nyomás elegendő. Az áram­lásban levő ilyen olajok áramlási nyomásgra- 10 diense általában 0,6—0,7 atmoszférára tehető kilométerenként, vagyis az áramoltatott olaj esetében a nyomásveszteség kilométereriként 0,6—0,7 atmoszféra. Ha azonban bármi okból hőmérsékletcsökkenés következtében, vagy 15 üzemzavar eredményeként az olaj áramlása megszűnik, az olaj rövid idő alatt bedermed. A bedermedt olaj áramlási gradiense sokszorosa az áramlásban levő olajénak és ezért annak új­raindításához az üzemi nyomás most már nem 20 elegendő, hanem annál nagyobb, azt jelentősen felülmúló^ újraindító nyomás kifejtésére van szükség. így például, ha valamilyen csőtávve­zetékben az olaj áramlása 60 atmoszféra üzemi nyomással tartható fenn, valamilyen okból be- 25 következő bedermedése esetén az olaj áram­lása már csak 1000 (ezer) atmoszférát is elérő nyomással volna újra megindítható. Belátható, hogy csőtávvezetékek méretezésekor ilyen nagy nyomáskülönbségek nem vehetők figyelembe, VQ már csak azért sem, mivel 1000 atmoszférára méretezett, sok kilométer hosszú csőtávvezeté­kek megépítése gyakorlatilag keresztülvihetet­len. Izotermikus olajszállításoknál a bedermedt olaj áramlásának újraindítása, az eddig ismer­tek szerint, csak az olaj folyási tulajdonságá­nak adalékanyaggal történő befolyásolása révén érhető el. Ha az olaj folyási tulajdonságának csökken­téséhez szükséges adalékként oldószert, például gazolint szándékoznak használni, az indítási nyomásgradiens kellő mértékű lecsökkentésé­hez 30—40 tf%, oldószerre volna szükség, ami több száz tonnát is kitehet. Ez a nagy meny­nyiségű oldószer — gazolin —• ha egyáltalán rendelkezésre is áll, az eljárást rendkívüli mér­tékiben megdrágítja és emiatt a gyakorlatban alig valósítható meg. Azt találtuk, hogy a bedermedt olaj áram­lása adalék bekeverése nélkül újra indítható, vagyis újraindító nyomása lecsökkenthető, ha a csőtávvezetéken laboratóriumi mérésekkel, vagy üzemi kísérletek alapján meghatározható hosszúságú szakaszokat választunk meg, ame­lyek hosszúságában a csőtávvezetékben megen­gedhető legnagyobb üzemi nyomással az olaj áramlása magindítható és ezekben a szakaszok­ban az olajat kis teljesítményű, az üzemi szi­vattyú teljesítményénél nagyságrendekkel ki­ll 5 9650

Next

/
Thumbnails
Contents