159623. lajstromszámú szabadalom • Por-, paszta- vagy folyadék állagú háztartási mosószertermékek biológiailag aktívvá tételére alkalmas készítmény

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XII. 24. (NO—139) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. IX. 30. 159623 Nemzetközi osztályozás. C 11 d 7 42 Feltalálók: Dr. Hunyady László vegyészmérnök, Saéplaky Miklós vegyészmérnök, Királyhidi Tibor vegyészmérnök, Hortobágyi Győző gyógyszerész, Budapest Tulajdonos: Növényolaj- és Mosószergyártó Országos Vállalat, Budapest Por-, paszta- és folyadékállagú háztartási mosószertermékek biológiailag aktívvá tételére alkalmas készítmény 1 A találmány a szokásos kivitelű por-, pasz­ta- és folyadékállagú háztartási mosószerkészít­ményék biológiailag aktívvá tételére irányul; a találmány tárgyát az említett típusú, ismert mosószerkészítmények proteolitikus aktivitású- 5 vá tételét lehetővé tevő készítmény képezi. Az utóbbi években széles körben sikerrel al­kalmazzák és egyre növekvő mennyiségben gyártják az ún. biológiailag aktív, por alakú 10 mosószerkészítményeket, melyek az ismert és szokványosán alkalmazott mosószer-összetevő­kön — mint pl. felületaktív anyagok, foszfátok, metaszilikát, szóda, perborát, stb. — kívül fe­hérjebontó, ún. proteolitikus enzimet is tártai- 15 máznák, viszonylag kis, 1%-ot meg nem haladó mennyiségben. Az erre a célra alkalmazott en­zimeknek az a tulajdonságuk, hogy a fehérje­tartalmú szennyeződéseket, melyek a textíliák­ra különösen makacsul tapadnak és eltávolítá- 20 suk az eddigi mosószerkészítményekkel éppen ezért igen nehéz s nem teljes sikerrel megol­dott feladat, megemésztik, s így azokat a textí­liáról eltávolítják. Tekintettel arra, hogy a hatás kifejtéséhez az enzimnek optimális hő- 25 fok és pH érték mellett bizonyos időtartamra is szüksége van, tehát a fehérje megemésztése nem pillanatreakció keretében megy végre, az enzimtartalmú mosóporok eredményes alkalma­zása bizonyos ideig tartó áztatást is igényel s 30 a gépi mosásnál is előnyös a meghosszabbított mosási időtartam alkalmazása. A proteolitikus enzimek széleskörű alkalma­zását a porállagú mosószerkészítmények cso­portján belül is megnehezíti és technológiailag komplikálja az a körülmény, hogy az enzim hőérzékeny, 50° hőmérséklet körül fehérjebon­tó aktivitásából lényegesen veszít,, tehát enzi­met tartalmazó, porállagú mosószerek csak ala­csony hőmérsékleten kivitelezett keverős eljá­rással állíthatók elő. Ä korszerű hőporításos el­járással előállított s a fogyasztó közönség által kedvelt gyöngy (beads) alakú mosóporokhoz az enzim csak a h.őparítási_ művelet után, az erre a célra külön beiktatott hűtőberendezésben a szobahőmérsékletre visszahűtött alapporhoz ke­verhető be s ez a keverési művelet a hőporítás során kialakított gyöngyöket összetöri s így a végtermék megjelenési formáját előnytelenül befolyásolja. Egyáltalában nem alkalmazható a fehérje­bontó enzim a paszta- és folyékony állagú mo­sószerekben, mert ezek vizet tartalmaznak, az enzim a vízben diszpergálódik s oldatban nem tárolóképes, instabil, biológiai — tehát fehér­jebontó — aktivitását néhány hét alatt elvesz­ti. E tulajdonsága miatt a pasztaállagú készít­mények, mint pl. az Ultra paszta, továbbá a 159623

Next

/
Thumbnails
Contents