159578. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növekedésserkentő és takarmányhasznosításfokozó baromfitakarmány előállítására

MAGTAB NCPKOZTARSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. IV. 28. (HO—-12-88) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1969. IV. 28. (8(20.023) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. IX. 30. 159578 Nemzetközi osztályozás: A 23 k 1/17 KnysSír Feltalálók: Berger Julius mikrobiológus, Passaic, N. J., Marusisch Wilbur Lewis takarmányozó, Wayne, N. J., Mitrovic Milan vegyész, Nutley N. J., Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: F. Hoffmann—La Roche et CO. Aktiengesellschaft cég, E?,sel, Svájc Eljárás növtíkedésserkentő és takarmányhasznosításfokozó baromfitakarmány előállítására 1 Találmányunk növékedésserkentő és takar­mányhasznosításfokozó baromfitakarmány elő­állítására vonatkozik. A találmányunk szerinti takarmányt az jellemzi, hogy dhartreusmt vagy gyógyászati szempontból alkalmas sóját és nem-toxikus szilárd vagy folyékony hordozó­anyagot tartalmaz. Találmányunk továbbá a fenti takarmány előállítására és alkalmazására is kiterjed. A dhartreusin ismert antibiotikum, mely Streptomyces ohartreusis fermentációja útján állítható elő. A Streptomyces ohartreusis mikro­organizmus egy tenyészete a „United States Department/ für Landwirtschaft, Northern Utili- 15 zation Research and Development Division, Peoria, Illinois (Amerikai Egyesült Államok) mikroorganizmus gyűjteményben 2441 sz. alatt került deponálásra. Azt találtuk, hogy amennyiben a chartreusin antibiotikumot vagy sóját kis mennyiségbén baromifitakarmányhoz vagy itatófolyadékihoz ke­verjük oly módon, hogy az állatok a fenti ha­tóanyagot hosszabb időn át, előnyösen a növe­kedési periódus nagy részén keresztül kapják, nagymérvű növekedésserkentés és jelentős ta­karmányhasznosításfokazás lép fel. A chartreu­sin és sóinak fenti hatása gazdasági szempont­ból nagyjelentőségű, minthogy az állatok rövi­debb időn belül és kevesebb takarmánnyal érik el a vágási súlyt. A chartreusin gyógyászati szempontból alkal­mas sói találmányunk értelmében többek között 5 . szervetlen sók, pl. alkálifémsók (pl. nátrium-, kálium- vagy lítiumsók) és alkáliföldfémsók (pl. kalcium- vagy báriumsók) lehetnek. A sókat ismert eljárással állíthatjuk elő. 10 A találmányunk szerinti takarmányt a chart­reusin vagy sója és az adalékanyagok egyszerű összekeverésével állíthatjuk elő. Adalékanyag­ként szokásos baromfitakarmány, előnyösen igen nagy tápértékű baromfitakarrnány alkalmaz­ható. Eljárhatunk oly módon is, hogy az anti­biotikumot tartalmazó előkeveréket a baromfi­takarmányhoz adjuk. Amennyiben a chartreusint közvetlenül a ta-20 karmányhoz adjuk, az összekeverést ismert módszerékkel végezhetjük el. Eljárhatunk oly módon, hogy a takarmányt alkotó tápanyago­kat — külön-külön vagy a chartreusmnal együtt — keverőberendezésbe adagoljuk. A ke-25 verőfoerendezést addig működtetjük, míg a kom­ponensek a végtermékben egyenletes eloszlást mutatnak. A találmányunk tárgyát képező eljárás elő­nyös foganatosítási módja szerint a ahartreu-30 sint vagy sóját koncentrált elokeverékbe kever-159578

Next

/
Thumbnails
Contents