159552. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés üvegből, vagy üveges-kristályos anyagból készült testek edzésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. "IV. 22, (GA—901) Luxemburgi elsőbbsége: 1967. IV. 28. ' Nagy-Britannia elsőbbsége: 1968. III. 25. (14.287/68) Közzététel napja: 1971. jún. 4. Megjelent: 1972. VIII. 31. 159552 Nemzetközi osztályozás: C 03 c 21/00 Feltalálók: Fiúimat Emilé mérnök, Gilly, Toussaint Frangois mérnök, Lodelinsart, Duthoit Jean mérnök, Marcinelle, Van Laethem Robert mérnök, Loverval, Belgium Tulajdonos : Glaverbel S. A. cég, Watermael-*Boitsfort, Belgium Eljárás és berendezés üvegből vagy üvegesJkristályos anyagból készült testek edzésére 1 A találmány tárgya eljárás és berendezés üvegszerű és üveges-kristályos anyagok edzé­sére. Ismeretes, hogy az üveg szívóssá tehető hő­kezeléssel történő edzés útján, lásd pl. P. Guard és L. Dubrul „Industrie du Vérre", 99. és 100. old., Eyroll kiadás Paris. A hőkezeléssel történő edzés oly módon történik, hogy az üveget fel­hevítjük, majd hirtelen lehűtjük és így nyomó­feszültségeket idézünk elő az üveg külső ré­tegeiben a külső rétegek gyorsabb lehűlése kö­vetkeztében. A hőkezeléssel történő edzés nem alkalmazható nagyon vékony üveglapok eseté­ben és még a vastagabb üveglapoknál is elke­rülhetetlenül deformáció, valamint optikai hi­bák lépnek fel az ilyen edzés következtében. A hőkezeléssel edzett szélvédő-üvegek törés esetén hajlamosak arra, hogy szilánkokká tö­redezzenek, ami által az üveglap átlátszósága igen lényeges mértékben csökken. Ismeretes továbbá az is, hogy az üveg ké­miailag is edzhető, azáltal, (hogy megfelelő kö­rülmények '. között fém-ionokat vándorolta­tunk valamely az üveggel érintkező közegből az üveg külső rétegeibe, lásd pl. „Glaverbel-Magazine" 33. sz. 1966. szept.—okt., Glaverbel kiad., Bruxelles. A kémiai edzési eljárások két típusát külön­böztethetjük meg. Az egyik típus esetében ion­csere következik be az üveg és a vele érintkező közeg között olyan hőmérsékleten, amely elég­gé magas ahhoz, hogy feszültség-oldódást idéz­zen elő az üvegben, az üvegbe belépő ionok 5 pedig olyan természetűek, hogy belépésük foly­tán az üveg külső rétegeiben a hőtágulási együttható csökkenését idézik elő. A kémiai edzési eljárások másik típusa esetében az üveg külső rétegeiben jelenlevő ionok nagyobb io-10 nokra cserélődnek ki és ez az ioncsere azalatt megy végbe, míg az üveg külső rétegei az üveg megeresztési pontja alatti hőmérsékleten van­nak (ez a pont 1013 ' 2 poise viszkozitásnak felel meg), így tehát feszültség-oldódás nem követ-15 kezik be. A kémiai edzési eljárás útján ugyan nagy nyomófeszültségeket lehet elérni az üveg felü­letén (nagyobbakat, mint hőkezeléssel történő 2o edzés esetében), az üvegnek azok a külső ré­tegei azonban* amelyekben e nyomófeszültsé­gek fellépnek, igen csekély vastagságúak és a nyomófeszültség-grádiens ennek megfelelően az üvegfelület mögött sokkal meredekebb, mint a 25 hőkezeléssel edzett üveg esetében. Bizonyos fel­használási célok esetén az ilyen meredek gra­diens hátrányos, az edzett üveg törési jellemzői szempontjából. Azt találtuk, hogy az eddig elérhetőnél la-3ö posabb nyomófeszültség-grádienseket érhetünk 159552

Next

/
Thumbnails
Contents