159539. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 6,7-dialkoxi-4-hidroxi-3-kinolinkarbonsavészterek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1969. XII. 22. (EE—4762) Közzététel napja: 1971. IV. 23. Megjelent: 1972. VIII. 30. 159539 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 33/48 'V1 . «. * k:.V: '^ /i( 'äM !?t Feltalálók: Egri János, 23%, Rákóczi József, 24%, kutató-vegyészek, Halmos József, 27%, Majerkó Béla, 6%, vegyésztechnikusok, Jeszenszky Andor, oki. vegyész, 20% budapesti lakosok Tulajdonos: E. Gy. T. Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest Eljárás 6J-dialkoxi-4-hidroxi-3-kinolinkarboiisav-észterek előállítására A találmány tárgya eljárás az állatgyógyá­szatilag értékes kokcidiosztatikus hatású is­mert (I) általános képletű 6,7-dialkoxi-4-hi<dr­oxi^3-kinolinkarbonsav~alkilészterek előállításá­ra. A képletben Rx és R 2 azoncs vagy különbö­ző, és 1—12 szénatomos alkügyököt jelent, R3 jelentése pedig metil-, vagy etil-csoport. E vegyületek szintézisét úgy valósítják meg, hogy 3,4-dialkoxi-anilint é& etoximetilén-malon­észtert kondenzáltatnak, és a keletkezett a­^karbetoxH^-i(3,4-dialkoxi-fenil-amino)-nakrilsav­-alkilésztert 10—<li5-szörös mennyiségű ditfenil­-difeniléter eutektikus elegyben (difiiben), ma­gas hőmérsékleten (255 C°-on), szakaszos eljá­rással ciklizálják (I) általános képletű vegyü­letté (640 906, 659 237 és 670 520 számú belga szabadalmi leírás, 123&476 NSzK-közzétételi irat). Az eljárás legfőbb hátránya az, hogy a reak­ciópartnerkent alkalmazott etoximetilén-malon­észter előállítása (Organic Synth., Coll. Vol. Ill, 395) bonyolult és költséges és csak gyenge — 45-,55%-os — hozammal valósítható meg. így az a-karbetoxH/?-(3,4-dialkoxi-fenil-amino)-a(k­rilsav-alkilészter maionészterre számított hoza­ma 30—40%. További hátrányt jelent az, hogy >a gyűrűzárási lépéshez igen hfg reakcióelegyet használnak fel, és ez jelentősen megnöveli a • reakció hőenergiaigényét. Ismeretes továbbá a megfelelő 3,4-dialkoxi­-anilinből a-karbetoxi^-(3,4-dialkoxi-Tenil-ami­no)-akrilsav-etileszteren keresztül, utóbbi cikli­zálásával végrehajtott eljárásunk 1—6 szénato-5 mos dialkoxi-4-j hid , roxi-3-kinolirikarbonsav-etil­észterek előállítására. Az eljárás során a 3,4--dialkoxi-anilint 100—170 C°, előnyösen 120— ISO C° közötti hőmérsékleten vagy savmegkö­tőszer — előnyösen valamely bázis — jelenlé-10 tében malonsav-dietilészterrel és formimino­-etiléter-ihidrokloriddal vagy pedig katalitikus mennyiségű víz jelenlétében malonsav-dietil­észterrel és ortohangyasav-etilészterrel reagál­tatjuk, s a ciklizálás után kapott vegyületet a 15 képződés ütemében elkülönítjük (157 596 Isz. magyar szabadalom). További kísérleteink során azt találtuk, hogy az eljárás további előnyöket biztosító módon fejleszthető (I) képletű vegyületek előállítására 20 alkalmas módszerré oly módon, hogy egy (III) képletű 3,4-dialkoxi-anilint — a képletben Rí és Ra jelentése az (I) képletnél közölt — va­lamely komplexképző fém katalitikus mennyi­ségű szerves, vagy ásványi savas sójának jelen-25 létében 120—150 C° közötti hőmérsékleten (IV) általános képletű malonsav-dialkilészterrel— e képletben R3 jelentése ugyancsak változatlan — és formimino-alkilészterrel, vagy sójával rea­gáltatunk, valamely 1—4 szénatomos alkoholt 30 is adva a reakcióelegyhez, vagy pedig a (III) 159539

Next

/
Thumbnails
Contents