159526. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7 alfa-metil-3,16 béte, 17 béta-trihidroxi delta 1,3,5(10)-ösztratrién előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. II. 26. (Cl—959) Svájci elsőbbsége: 1969. II. 27. (2964/69) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1972. VII. 30. 159526 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 169/08 Feltalálók: Dr; Anner Georg vegyész, Dr. Kalvoda Jaroslav vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: CIBA—GEIGY A. G., Basel, Svájc Eljárás 7«-metil-3,16^,17/?-trihidroxi-/l! -3 ' 5(l0, -ösztratrién előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az I képletű új 7oHnetil-3 fl.Qß; 1 7i/3MxMdroxi-zl! >*« "»-ösztratrién előállítására. A vegyület értékes gyógyászati tulajdonsa- 5 gokkal rendelkezik. így mindenekelőtt ösztro^ gén, antigonadotróp, ovulációt gátló és/vagy blasztocita-megtapadást gátló hatással rendel­kezik. Az ösztrogén hatást pl. az ismert Allen— Doisy-vizsgálatban, 0,1—3 mg/kg dózisban szub- jo kutan, 1—10 mg/kg dózisban perorálisan, vagy a Bülbring—Burn-Jvizsgálatban 0,01—1 mg/kg szubkután, vagy 0,1—10 mg/kg perorális dózis­ban nősténypatkányokba adagolva mutathatjuk ki. Az antigonadotróp hatás az ismert parabió- 15 zis-vizsgálatban 0,02—1 mg/kg szubkután vagy 0,1—3 mg/kg perorális dózisban patkányokon állapítható meg. Normál patkányoknál a cik­lusban 0,001—0,01 mg/kg szubkután és 0,03—0,3 mg/kg perorális dózisban mutatható ki az ovu- 20 lációt gátló hatás. A blasztoeita-megtapadást gátló hatás normál patkányokon 0,03—0,3 mg/ /kg szubkután dózissal állapítható meg a kopu­láció után. Az új vegyületek ezért ösztrogén szerként és a gonadotróp működés és ovuláció 25 gátlására, továbbá a fogamzás szabályozására használhatók. , Az új vegyületet úgy állíthatjuk elő, hogy egy II általános képletű vegyületet redukálunk, ahol a képletben RO— szabad, észterezett vagy 30 éterezett hidroxil-csoport, Rí oxocsoport és R2 a- vagy '^-állású észterezett hidroxil-esoport, hidrogénatommal együtt, vagy Rí szabad vagy észterezett, /í-állású hidroxicsoport hidrogén­atommal együtt, és R2 oxocsoport, a reakció­elegyből a 10^,17^-dihidroxi-vegyületet izolál­juk, és amennyiben a keletkezett vegyületen éterezett vagy észterezett hidroxiesoportok van­nak, ezeket szabad hidroxicsoporttá hasítjuk. A fentiekben említett vegyületekben az ész­terezett hidroxicsoport előnyösen rövidszénlán­cú alifás karbonsavval, pl. ecetsavval észtere­zett hidroxicsoport. A l6/?-iaciloxi-17-oxo-vegyü­let, a 17i/S-"hidroxi-ilß-oxo-vegyület, melynek hidroxicsoportja észterezett is lehet, redukció­jához előnyösen di-könnyűfém-hidridet, pl. nát­riumbónhidridet vagy lítiumalumíniumhidridet használunk. Végrehajthatjuk azonban ezt a re­akciót katalitikusan is, pl. hidrogénnel vala­milyen palládium- vagy platinakatalizátor je­lenlétében. 16a^aciloxi-,17-oxo-vegyület reduk­ciója előnyösen katalitikusan, pl. platinakatali­zátor jelenlétében, vagy nátriumbórhidriddel történik. Az esetleg fellépő sztereoizomereket a szokásos módon, pl. frakcionált kristályosítással vagy kromatográfiával könnyen elválaszthat­juk. Az adott esetben jelenlevő észterezett vagy éterezett hidroxicsoportokat szokásos módon a szabad hidroxicsoporttá hasíthatjuk. 159526

Next

/
Thumbnails
Contents