159500. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás kerámiai termékekhez való égési kupakok, különösen kiégetetlen kupakok kezelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IV. 02. (WI—156) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. IV. 02. (WP 80 b/131 229) Közzététel napja: 1971. III. 16. Megjelent: 1972. VI. 30. 159500 Nemzetközi osztályozás: B 28 b 11/18; C 04 b 33/22 . ,-WUÍÍ.: .*;;;*?•;;. Until Feltalálók: Lindig Volker mérnök, Menzel Alfred lakatos, Münch Dieter lakatos, Meissen, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Wissenschaftlich-Technisches Zentrum der feinkeramischen Industrie cég, Meissen, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés és eljárás kerámiai termékekhez való égési kupakok, különösen kiégetetlen kupakok kezelésére A találmány eljárás és berendezés kerámiai teilmékekhez való égési kupakok, különösen ki­égetetlen kupakok kezelésére szolgáló eljárás keresztülvitelére, amely lehetővé teszi, hogy az égési kupák kezelési lépései félautomatikusan 5 legyenek végezhetők és egyidejűleg biztosítja a kezelés egyenletességét. Az égési kupakok kezelését, amely az égési kupak sorjátlanításából, tisztításából, az égési io kupakszél szigeteléséből és az égési kupaknak kenőanyaggal való bekenéséből áll, mindezideig gazdaságtalanul, technikailag nem megfelelő módon, kézi úton végezték. Ez a technikailag nem megfelelő kezelési technológia megköveteli, 15 hogy az égési kupakot kézzel, véső vagy más fémtárgy segítségével sorjátlanítanii kell, kézi söprű vagy más segédeszköz segítségével por­talanítani és a kupakot egy forgó orsóra helyez­ve a kupaktükröt és a kupákszélet szigetelő 20 kenőanyaggal ellátni. A fenti munkák elvégzése után az égési kupa­kot egy további orsóra kell helyezni és 180°­os elforgatás közben a kupak alsó részét kenő- 2 5 anyaggal bekenni. Hátrányos az eddigi égési kupak előkészíté­sénél, hogy az ismertetett munkalépéseket több­szörös forgatás és kupak áthelyezés kíséri. Ezért a munka teljesítménye a kézzel végzendő lé- 30 pések miatt korlátozott és a munkaerő-igény nagy. Ezen kezelési módszer további hátránya, hogy a felhordandó anyag égési kupakonként külön­böző, mivel a kezelőszemélyzet az anyag ada­golását csupán érzésére bízva végzi. Az anya­got az égési kupakra edényekből öntik úgy, hogy egyenletes adagolásra nincs mód és így nem biztosítható az anyag egyenletes réteg­vastagsága sem. Hátrányos továbbá, hogy a kezelőszemélyzet niagy porban kénytelen dolgozni, amelyet az eddigi sorjázás és portalanítási módszer okoz. Az égési kupak égetés utáni központi helyen történő kezelésére nincs mód, mivel a felhor­dott réteg a laza felhordás, a nem megfelelő szilárd kötés névén a réteg és az égési kupak között az égési kupak szállításakor megsérülne vagy teljesen leválna. A találmány célja az említett hátrányok ki­küszöbölése lés iaz égési kupakok minőségi ja­vítása, valamint munkaerő-megtakarítás bizto­sítása és az égési kupakok központi kezelésé­nek lehetővé tétele az előállító műben. A találmány feladata eljárás és berendezés kidolgozása égési kupakoknak kiégetett és ki­égetetlen állapotban történő félautoniatükus kezelésére. A találmány szerint a berendezés egy víz­szintes körbefutó ütemben kapcsolt szállító-159500

Next

/
Thumbnails
Contents